Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL NICOLAE – COŞULA

Mănăstirea SFÂNTUL NICOLAE – COŞULA

            Istoricul: A fost zidită în 1535 pe timpul lui Petru Rareş, ctitor fiind marele vistiernic Mateiaş. În prezent Mănăstirea este monument istoric cu o mare valoare arhitecturală, artistică şi culturală. Este descrisă de Nicolae Iorga în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, aprilie-iunie 1926 şi de Gheorghe Balş în Bisericile şi mănăstirile Moldoveneşti, secolul XVI. Sus, deasupra uşii de la intrare, în pronaos, se află o inscripţie în slavonă care ne spune: Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului, cu săvârşirea Sfântului Duh, a binevoit pan Mateiaşi marele vistiernic de a zidi hramul «Sfântul Nicolae» în Mănăstirea lui, la Meletin. S-a început aprilie 23 şi s-a săvârşit în acelaşi an 7043 (1535) septembrie în 8 zile.

            Descriere: Biserica este construită în stil simplu treflat, ca a unor mănăstiri din timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Este zidită din cărămidă şi piatră cu elemente gotice la uşi şi ferestre. Ferestrele au fost schimbate şi lărgite în 1958. O fereastră aşezată la răsărit luminează altarul, câte o fereastră pe fiecare absidă luminează naosul şi tot câte o fereastră pe pereţii de la sud şi nord luminează pronaosul. Ferestrele sunt duble, din rame metalice cu grilaje metalice de apărare la mijloc. Pe naos este o turlă deschisă cu baza poligonală cuprinsă în acoperişul refăcut. Are 4 ferestre dreptunghiulare cu coturile de piatră. Naosul se delimitează de pronaos prin arcada puternică care susţine bolta, arcadă ce se prelungeşte în ambele părţi cu stâlpi groşi lipiţi de ziduri.

            Pictura: Atât în interior cât şi în exterior Mănăstirea a fost decorată iniţial cu cărămizi aparente, aşa cum se obişnuia în timpul lui Petru Rareş. Mai târziu Mănăstirea a fost pictată în interior în tehnica frescă. Peste pictura în frescă afumată, în 1858 s-a făcut a treia pictură, lipsită de valoare artistică. Acolo unde ultima pictură a căzut, apare pictura în frescă iniţială, care păstrează în jurul capului sfinţiilor cununi aurite. Deasupra uşii de intrare în pronaos se văd fresce vechi reprezentând Judecata viitoare. Pe pereţii bisericii se mai pot citi numele unor călugări.

            Altele: Clopotniţa se află mai la deal de biserică. Este o construcţie din zid, cu parter şi etaj şi o cupolă puţin pronunţată, acoperită cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri