Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL NICOLAE – PREDEAL

Mănăstirea SFÂNTUL NICOLAE – PREDEAL

            Istoricul: Prima biserică din lemn a fost ctitorită în 1774 de către părintele Inochenţie, cu hramul Sfântul Nicolae. În anul 1819 s-a reclădit din piatră şi cărămidă aşa cum se prezintă şi azi. Între anii 1835 şi 1841, în vremea stareţului Ghenadie, s-a construit a două biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului. De-a lungul vremii i s-au făcut îmbunătăţiri şi reparaţii, fiind reţinute cele din 1863. În primul război mondial bisericile au suferit mari stricăciuni, ambele fiind renovate ulterior. Biserica nouă Naşterea Maicii Domnului a fost renovată în întregime şi pictată în frescă în 1957. După 1960 Mănăstirea de călugări Predeal, metoc al Arhiepiscopiei Sibiului, are soarta majorităţii mănăstirilor, fiind desfiinţat ca urmare a Decretului nr. 410/1959, bisericile funcţionând în continuare ca biserici de mir. Biserica Sfântul Nicolae (cea mai veche) a fost acoperită din nou în 1963 şi în 1996 cu şindrilă vopsită. În 1974 s-au reparat chiliile şi clopotniţa, iar în 1976, în vremea Dr. Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului (protopop al protopopiatului Braşov fiind preotul Zenovie Mosoiu, iar paroh al parohiei Predeal, Alexe Antimir) s-au restaurat frescele din biserica veche Sfântul Nicolae şi s-a pictat gangul de la intrare.

            Descriere: Biserica veche Sfântul Nicolae. Este o construcţie mică, în formă de cruce. Altarul este luminat de o fereastră aşezată la est. Catapeteasma este din zid gros de 50 cm. Naosul, cu absidele puţin conturate, este luminat de două ferestre pe zidul din sud şi una la nord. Se delimitează de naos printr-un zid gros de 75 cm, care lasă o deschidere cât o uşă, pentru circulaţia credincioşilor. Pronaosul mai puţin spaţios este luminat de o singură fereastră la sud. Toate ferestrele din altar, naos şi pronaos sunt din lemn, duble, cu grilaj metalic la mijloc. Deasupra pronaosului se află o turlă înfundată. Are şi un pridvor închis, cu pardoseală din ciment. În biserică, pardoseala - din duşumea de scândura - este nouă.

            Pictura: Biserica este pictatã în frescã. Pictorul nu semneazã. Deducem însã cã este, Nicolae Zugravul, potrivit unui manuscris.În anul 1976 s-au executat lucrãri de restaurare a picturii din biserica Sfântul Nicolae, iar intrarea de sub clopotniţã a fost împodobitã cu picturã nouã. Tot în acest an a fost pictatã camera mortuarã care se aflã în gangul de la intrare. Picturile au fost executate de acelaşi pictor care a pictat şi biserica Naşterea Maicii Domnului, pe nume Iosif Vasu.

            Altele: Clopotniţa, construită în 1927, se află la vest de biserică, în capul de nord al clădirii chiliilor. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri