Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SFÂNTUL PROOROC ILIE - ALBAC

Mănăstirea SFÂNTUL PROOROC ILIE - ALBAC

            Istoricul: În zonă n-a existat aşezământ monahal. Iniţiativa înfiinţării mănăstirii a avut-o, în 1990, fratele Irineu Toader, de la Schitul Crasna din judeţul Prahova şi fratele său, preotul Vasile. Aceasta a fost şi dorinţa credincioşilor din zonă. Solicitării credincioşilor şi iniţiativei fraţilor Toader, Arhiepiscopia Alba Iuliei i-a dat curs şi a aprobat înfiinţarea mănăstirii cu obşte de maici. Terenul a fost donat de domnul Gheorghe Pleşa, fostul primar al comunei Albac. Din cauza formalităţilor, locul s-a sfinţit abia în 1992. Lucrările de construcţie au durat din 1996 până în anul 2000, timp în care au fost ridicate biserica şi corpul de chilii.


Mănăstirea SFÂNTUL PROOROC ILIE - ALBAC

            Descriere: Biserica este construită din grinzi de lemn, pe fundaţie din bolovani de piatră, în formă de cruce. Spaţiul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Există şi un pridvor deschis. Altarul este luminat de trei ferestre, câte una la nord, nord-est şi sud-est. Iconostasul, din lemn de tei frumos sculptat, este opera meşterului Augustin Mascasan şi a fiului său, Sorin, din Nima - Dej. Naosul primeşte lumină de la o fereastră aşezată pe zidul din sud şi alta pe cel nordic. Pe naos se înalţă o turlă deschisă, de formă octogonală, luminată de patru ferestre, în fiecare punct cardinal câte una. Acoperişul turlei este în formă de clopot. Pronaosul este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. În pronaos se află şi un balcon, susţinut de grinzi din beton, care se sprijină pe ziduri. Intrarea în pronaos se face prin vest, pe o uşă din stejar în două canaturi. Pridvorul are în partea vestică un parapet de beton, înalt de 105 m, pe care vara stau ghivece cu frumoase flori. Intrarea în pridvor se face atât prin nord, cât şi prin sud. Pardoseala în biserică este din duşumea de scândură, iar în pridvor este ciment mozaicat. Biserica şi turla sunt acoperite cu tablă zincată. Faţadele exterioare sunt placate cu bârne de lemn în două modele.


Mănăstirea SFÂNTUL PROOROC ILIE - ALBAC

            Pictura: Împodobită în 2002 cu pictura în tehnica frescă de zugravul-iconar Adrian Pancu din Târgovişte.


Mănăstirea SFÂNTUL PROOROC ILIE - ALBAC

            Altele: La 15 m nord de biserică este corpul de chilii, parter şi etaj, cu cerdac la etaj, susţinut de stâlpi din lemn. Clădirea are două laturi formând litera L. Acoperişul cu ţiglă este foarte înalt, făcând posibilă construirea unei mansarde pentru chilii. În sudul bisericii, la 20 m distanţă, este construit aghiasmatarul din lemn, închis cu geamuri şi acoperit cu şindrilă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri