Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea Sfinţilor APOSTOLI PETRU şi PAVEL – STÂNA DIN VALE

            Istoricul: Locuitorii din zonă spun că aici a fost înainte de al doilea război mondial o mănăstire greco-catolică, distrusă cu timpul. Pentru că cei ce lucrează în munte şi cei ce-şi petrec vacanţele în staţiunea climaterică să poată participa la slujbe, Episcopia Oradei a înfiinţat în 1992 Mănăstirea cu obşte de călugări. Cu răspunderea organizării obştii, ridicarea bisericii şi construcţiilor pentru o bună viaţă monahală a fost numit Protosinghelul Antim Oprea. La data de 26 octombrie 1997, când am vizitat mănăstirea, erau construite două biserici şi două clădiri. Prima biserică a fost construită de proporţii mici, mai bine zis o bisericuţă din lemn, pe fundaţie de piatră, cu spaţiul compartimentat în altar şi naos. Pe naos este o turlă mică. Pardoseala este din scândură, acoperişul din şindrilă (draniţă).

            Descriere: Biserica mare s-a construit la 12 m nord-est. Este o construcţie spaţioasă, din cărămidă, pe fundaţie înaltă de piatră. Are altar, naos, pronaos, pridvor închis şi pridvor deschis. Altarul este luminat de două ferestre, naosul cu absidele largi şi profunde, primeşte lumină de la două ferestre la sud şi alte două la nord. Pronaosul este spaţios şi luminat de asemenea de câte două ferestre la sud şi nord. Ferestrele sunt foarte mari cu terminaţie în arc. Din pronaos începe balconul, care se termină în pridvor. Pe pridvor sunt două turle stânga-dreapta. Turlele au baza (tamburul) pătrată şi corpul octogonal. Are fiecare patru ferestre la tambur (etajul întâi) şi câte opt ferestre la etajul doi. Acoperişul turlelor este piramidal. Turlele au şi funcţie de clopotniţă. Pridvorul deschis este susţinut în faţă de patru coloane din beton. Biserica este acoperită cu tablă.

            Altele: Corpul de chilii, construit la vest de cele două biserici, este o construcţie parter în forma literei L. Zidurile şi fundaţia sunt construite cu rezistenţă pentru a se putea ridica pe ele şi un etaj, când situaţia financiară o va permite. Acoperişul este provizoriu cu azbociment şi în parte cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri