Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SIHASTRU

            Istoricul: La început aici a fost o biserică veche din lemn făcută de hatmanul Şendrea pe la 1474 care cu vremea s-a distrus. Fiind cumnatul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, a ridicat biserica în urma războiului avut cu Radu cel Frumos, domnul Ţării Româneşti, la 8 noiembrie 1473, lângă Gheorghiţă - Ilfov. În anul 1748 hatmanul Sandu Şendrea şi soţia sa Sanda ridică o altă biserică în locul celei dărâmate. Legenda spune că hatmanul a fost rănit la picior într-o luptă cu tătarii şi a fost vindecat cu plante de sihastrul Sebastian (care se pustnicea lângă pârâul Orbului), căruia i-a răsplătit astfel dându-i numele schitului de Sihastru. Schitul îşi duce o viaţă monahală cu anumite împliniri până în anul 1836 când Costache Şendrea, un descendent hrăpăreţ, exploatează abuziv Schitul pe care l-a acaparat tot abuziv, ducând în cele din urmă la ruinarea şi desfiinţarea acestui aşezământ. După moartea lui Costache, Schitul a fost dat prin testament soţiei sale Fatima. La rândul ei l-a lăsat moştenire fiilor şi aceştia au lăsat averea în administrarea fratelui mai mare Petrache, care, cu susţinere politică, n-a dat nici o socoteală de veniturile moşiei. Este reclamat de neamuri şi în felul acesta a fost determinat ca în 1882 să înceapă zidirea unei biserici din cărămidă care a fost terminată abia în 1891, dar nepictată. Petrache pusese pe foc biserica veche din lemn de stejar construită în 1748.

            Descriere: Biserica mare este o construcţie din zid în formă de cruce cu altar luminat de o fereastră mare în faţă (est) şi alta la nord. Pe latura sudică a altarului s-a construit veştmântăria.

            Pictura: Pictura bisericii mari este executată în stil neobizantin în anii 1982-1983 de pictorul Grigore Popescu. Sunt reprezentaţi şi unii sfinţi şi cuvioşi autohtoni ca: ieroschimonahul Ioan Iacob din pustiul Iordanului, mort în 1960, Sf. Mucenic Zotic de la Niculiţel, Sf. Teodora de la Sihla a cărei moaşte se află la Lavra Pecersca din Kiev şi cei trei mucenici: Fotie, Eftimie şi Dimitrie Hiotis din moaştele cărora se găsesc părticele în mănăstire.

            Altele: Pisania paraclisului Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh. Această biserică cu hramul «Adormirea Maicii Domnului» s-a zidit în anul 1991, în timpul Arhipăstoririi şi cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Epifanie Norocel, al Eparhiei Buzăului, prin strădania Maicii stareţe Anatolia Dodiţa, ajutată de Consiliile de maici şi cu soborul mănăstirii prin contribuţia lor bănească şi a binecredincioşilor creştini, preot slujitor fiind Protosinghelul Haralambie Herescu. Întreaga pictură a fost executată de preot pictor Petre Braşoveanu din Buzău în anii 1993-1994, reasfinţirea oficială la data de 8 sept. 1995, de către PS Episcop Epifanie înconjurat de un distins sobor de slujitori şi o mare mulţime de credincioşi. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri