Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SLĂNIC

Mănăstirea SLĂNIC

            Istoricul: Tradiţia arată ca pe vatra acestui loc numit Poiana Schitului ar fi fost un schit datat din vremea lui Vlad ţepeş 1456-1462, dar a fost părăsit de călugări prin 1805 din cauze necunoscute. Schitul a fost reînfiinţat în 1922 de iermonahul Isidor Ghimpeteanu din Mănăstirea Robaia, la îndemnul călugărului Irineu Pulpea originar din Slănic, care îşi avea chilioara de pustnic pe această vatră. Iniţial a fost zidită biserica, sfinţită la 30 octombrie 1930 cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Au contribuit cu muncă voluntară şi cu bani pentru ridicarea acestei biserici credincioşii din Câmpulung-Muscel şi unii membri din obştea moşnenilor slăniceni care au donat şi terenul.


Mănăstirea SLĂNIC

            Descriere: Biserica nouă este o construcţie monumentală în formă de cruce. Are pronaosul foarte spaţios, un pridvor (tindă) închis şi altul deschis susţinut de 6 coloane din piatră cu o sculptură foarte frumoasă. Intrarea în pridvorul deschis se face pe nişte trepte din marmură. Din pridvorul închis se intră în pronaos printr-o uşă masivă din lemn sculptat. Stranele, catapeteasma şi tot mobilierul din biserică sunt din lemn sculptat. Are 3 turle mari, una pe naos şi două pe pridvor, acoperite cu tablă zincată ca şi biserica. Este electrificată şi are încălzire centrală prin pardoseală. Este tencuită în interior şi exterior, dar în toamna anului 1994 nu era pictată. În exterior zidurile sunt împărţite în două registre printr-un brâu puţin pronunţat, frumos ornamentat prin sculptură. De asemenea, încă un brâu sculptat în apropierea streaşinei înconjoară biserica.


Mănăstirea SLĂNIC

            Pictura: În cea mai mare, mireasa albă a acestor munţi singuratici, pictura încă nu se terminase, dar pornise sub cele mai bune auspicii.

            Altele: De la înfiinţare şi până în prezent viaţa monahală a fost susţinută în mănăstire numai de călugări. În această mănăstire Psaltirea se citeşte în biserică zi şi noapte fără întrerupere. Slujba de noapte se face între orele 24-03. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri