Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SLATINA - NERA

Mănăstirea SLATINA - NERA

            Istoricul: Iniţiativa înfiinţării mănăstirii a avut-o, în anul 1994, doctorul Pavel Chirilă din Bucureşti (originar din localitatea Sasca Montană), domnia sa fiind şi sponsorul principal.


Mănăstirea SLATINA - NERA

            Descriere: Biserica este o construcţie solidă din lemn, pe fundaţie de beton, care, din pricina diferenţei de nivel a terenului, are soclu de 1,70 m înălţime în zona altarului şi numai de 40 cm la pridvor. Stilul construcţiei este moldovenesc, în plan triconic, având lungimea de 20 m şi lăţimea de 7 m, iar în zona absidelor de 11 m. Grinzile sunt îmbinate în coadă de rândunică. Spaţiul bisericii este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Naosul, cu absidele foarte largi, este mai spaţios decât pronaosul, de care se delimitează prin pereţi marginali din lemn, susţinuţi de stâlpi sculptaţi. Catapeteasma este din lemn sculptat. Pridvorul închis, foarte spaţios, este despărţit de pronaos printr-un perete din lemn, cu o deschidere largă de 1,5 m. Intrarea în pridvor se face prin vest, pe o uşă de stejar sculptată, care are geamuri mate în partea superioară. Lumina pătrunde în biserică prin câte o fereastră la sud şi la nord în naos, pronaos şi pridvor. Sunt ferestre dreptunghiulare. Turla bisericii se înalţă din mijlocul naosului. Are trei tronsoane. Primul tronson este din grinzi de brad, în formă de patrulater, iar celelalte două din grinzi de gorun şi au formă octogonală. Este luminată de ferestre. În vârful conic al turnului este montată o cruce. Pardoseala bisericii este din duşumea de scândură, iar acoperişul din şindrilă. În interior şi în exterior, pereţii vor fi căptuşiţi cu lambriuri din scândură. Grinzile faţadelor exterioare de la bază, mijloc şi de sub cornişe (inclusiv cea de la 70 cm sub cornişe) sunt sculptate. Sculptura grinzilor a fost executată de nişte meşteri moldoveni, conduşi de Ioan Mătase. Sub cornişe, la 1,20 m de jur-împrejurul faţadelor, figurează un brâu subţire din lemn torsionat.

            Pictura: Biserica nu este pictată, dar este înzestrată cu icoane mari din lemn.

            Altele: Clopotniţa se va construi la intrarea în incintă, la est de altar. În 1998, clopotul este instalat pe un schelet metalic, fixat pe un postament de beton. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri