Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BRÂNCOVENI

Mănăstirea BRÂNCOVENI

            Istoricul: Comuna Brâncoveni este atestată documentar în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Anii ce au urmat consemnează interesul pentru acest ţinut şi al altor mari domnitori, ca: Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, care au construit aici curţi domneşti, folosite după obiceiul vremii ca reşedinţe feudale temporale. Astfel, în secolul al XVI-lea, boierii din familia Brâncoveni, înrudiţi cu puternica familie a Craiovenilor, construiesc drept loc de refugiu şi rezistenţă ansamblul arhitectural Brâncoveni. În 1570, jupâniţa Calea, bunica după tată a lui Matei Basarab, construieşte aici o bisericuţă din lemn la care slujeau călugării. Prima atestare documentară datează din 1582-1583, când Mihnea Turcitu întăreşte daniile făcute mai înainte, vreme de jupâniţa Calea, la sfânta mănăstire Brâncoveni de nimeni neclintit după porunca Domniei mele.


Mănăstirea BRÂNCOVENI

            Descriere: Biserica mare, reconstruită la 1700 în stil brâncovenesc, este în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos. Naosul este delimitat de pronaos prin doi stâlpi groşi, fixaţi în ziduri pe o parte şi alta, ceea ce face să fie un mare spaţiu în biserică. Pridvorul este deschis, susţinut de opt coloane din piatră, dispuse în centru. Catapeteasma este originală, din lemn, cu o sculptură bogat ornamentată, aurită. Are o turlă pe naos (cea care a fost pe pronaos s-a dărâmat la cutremurul din 1838). Uşile sunt masive, din lemn de stejar sculptat, cu o compoziţie compartimentată, cu un modelaj bogat ce le da o notă de rafinament. Au fost sculptate de meşterul italian Giorgio Pesena Levin. Ancadramentele de la uşi şi ferestre alcătuiesc o adevărată dantelărie în piatră, în care se regăsesc frunze şi flori, ghirlande armonios echilibrate. Pisania are un registru ornamental sublim, cu motive vegetale.


Mănăstirea BRÂNCOVENI

            Pictura: Pictura bisericii datează din 1837, lucrată de autori necunoscuţi.


Mănăstirea BRÂNCOVENI

            Altele: Clădirile pentru chilii şi stăreţie formează un patrulater în jurul bisericii. În incintă este un parc cu iarbă şi flori, iar partea fără vegetaţie este pavată. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri