Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea STĂNIŞOARA

Mănăstirea STĂNIŞOARA

            Istoricul: Primii locuitori ai acestor locuri au fost călugării veniţi din Mănăstirea Cozia, dornici de desăvârşire spirituală. Ei şi-au făcut peşteri în munţii singuratici, ocupând-du-se exclusiv cu rugăciunea şi cu lecturile sfinte. Pustnicii cunoscuţi de tradiţie: Meletie, Neofit şi Isaia au venit aici în jurul anului 1671 şi-au fondat un mic schit pe locul actual al mănăstirii. Lor li s-au alăturat şi alţi fraţi veniţi de la Cozia şi astfel a luat fiinţă Schitul Nucet.


Mănăstirea STĂNIŞOARA

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă din piatră, cu o turlă mare pe naos. Naosul şi pronaosul formează un singur spaţiu mare. Pridvorul este deschis, susţinut de patru coloane din piatră sculptate în partea superioară. Are tavanul frumos pictat. Ferestrele bisericii au vitralii pictate cu sfinţi. Biserica este acoperită cu tablă.


Mănăstirea STĂNIŞOARA

            Pictura: Pictura a fost realizată în 1948 de maestrul Dumitru Belizarie şi de elevul său.


Mănăstirea STĂNIŞOARA

            Altele: Pisania bisericii: Întru slava Sfintei Treimi şi a Sf. Mucenic Gheorghe s-a ridicat din temelie această sfântă biserică, punându-se temelia la anul 1904 august 7 şi s-a sfinţit la anul 1909, aprilie 23 în zilele prea înălţatului nostru rege Carol I şi cu binecuvântarea PS Episcop de Argeş, Dr. Gherasim Timuş, prin osteneala şi stăruinţa stareţului Arhimandrit Nicandru Manu, împreună cu tot soborul mănăstirii şi cu alţi ctitori. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri