Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea STAVNIC

Mănăstirea STAVNIC

            Istoricul: Deşi în aceste locuri a existat viaţă monahală încă din vremea lui Petru Rareş, Schitul este cunoscut abia din secolul al XVIII-lea, când a fost întemeiat de medelnicerul Constantin Cacoranu, care ulterior s-a şi călugărit aici, luând numele Calistru. La început Schitul a funcţionat ca metoc al mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi, având hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. A funcţionat ca schit de călugări până la al doilea război mondial, când a fost distrus de bombardamente, rămânând numai zidurile bisericii. A fost reînfiinţat, având obşte de călugări, în anul 1994, pe un teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. În 1997, când l-am vizitat, erau construite o biserică şi o clădire pentru patru chilii.


Mănăstirea STAVNIC

            Descriere: Biserica este o construcţie în formă de navă, din chirpici de lut, întărită cu tencuială de ciment, pe temelie de beton. Are spaţiul compartimentat în altar, naos şi pridvor. Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma, din lemn de tei, nu este sculptată, dar are nişte profiluri în partea superioară şi la uşile împărăteşti şi diaconeşti. Naosul este luminat pe fiecare parte de câte două ferestre din lemn, dreptunghiulare, cu alte ferestruici de formă trapezoidală deasupra lor. Pridvorul este închis, luminat de o fereastră dreptunghiulară pe peretele sudic. Intrarea este prin partea vestică, pe o uşă din lemn cu două canaturi. Tavanul este plat în altar şi pridvor şi semicircular în naos. Turla este pe pridvor, oarbă, de formă pătrată, cu o fereastră spre sud şi cu acoperişul piramidal. Acoperişul este din tablă zincată. Biserica nu este pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane.


Mănăstirea STAVNIC

            Pictura: Biserica nu este pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane.


Mănăstirea STAVNIC

            Altele: Clopotniţa încă nu este construită, clopotele fiind instalate pe un cadru foarte înalt din lemn de stejar. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri