Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea STRÂMBA – PĂDURIŞ

Mănăstirea STRÂMBA – PĂDURIŞ

            Istoricul: Numele mănăstirii Strâmba vine de la femeia care a donat terenul pentru vatra mănăstirii, aceasta având trupul îndoit.

            Descriere: Biserica foarte veche, construită din bârne de lemn, în formă dreptunghiulară. Are numai altar, cu absidă poligonală cu cinci laturi, naos şi pridvor închis, pictat. Este căptuşită în interior cu scândură. Intrarea în pridvor se face prin partea sudică, pe o uşă masivă din stejar, care are un ancadrament floral, vechi ca şi biserică. Tot printr-o uşă de lemn se intră în naos. În partea de sud, la exterior, are o prispă susţinută de cinci stâlpi din lemn de stejar. Catapeteasma este din lemn. Deasupra uşilor împărăteşti aflăm icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Lumina este primită în altar prin trei ferestre, una la răsărit, alta la sud şi a treia la nord. Naosul este luminat de două ferestre pe peretele sudic. Pridvorul n-are ferestre. Toate ferestrele au şi grilaj metalic. Are o turlă mare, foarte ascuţită, în stil ardelenesc. Pardoseala mai nouă este din scândură.

            Pictura: Pictura realizată în ulei, direct pe scândură, este opera Ieromonahului Domiţian din anul 1742. Biserica este ornamentată şi cu mai multe icoane vechi, de mare valoare artistică fiind icoanele Sfântului Vasile, Grigore Bogoslov şi Ioan Gură de Aur. În exterior n-are pictură, cea veche fiind dispărută. Mănăstirea şi biserica au fost electrificate în 1991.

            Altele: În vechea mănăstire, înainte de 1900, a existat şi o viaţă culturală. Aici a fost înfiinţată prima şcoală de cântăreţi bisericeşti din nord-vestul Ardealului şi tot pe lângă mănăstire a funcţionat şi o şcoală de preoţi pentru biserici în care învăţau 15-20 de elevi, iubitori ai credinţei. Biserica mănăstirii este declarată monument istoric. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri