Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SURPATELE

Mănăstirea SURPATELE

            Istoricul: Mănăstirea este ridicată pe locul altei biserici ctitorită în timpul lui Neagoe Basarab, de clucerul Tudor şi de fratele său, Stanciu, strămoşi ai boierilor Buzeşti. N-au mai rămas urme din aceasta ctitorie.


Mănăstirea SURPATELE

            Descriere: Biserica mănăstirii Surpatele este un monument tipic de arhitectură brâncovenească. Are o mare asemănare cu biserica mănăstirii Govora, ceea ce duce la concluzia că a fost construită de acelaşi meşter. Interiorul este compartimentat în altar, naos (mult mai spaţios decât pronaosul) şi pronaos. Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid gros cu o mare deschidere în mijloc. Uşa de lemn de la intrare este frumos sculptată de Filip tâmplarul, după cum arată însemnarea din jurul ei. Pridvorul este deschis, susţinut de opt coloane mari din piatră. Are plafonul frumos pictat. Tâmpla bogat sculptată, poleită cu aur şi icoanele de mare preţ, este un adevărat exemplu de artă brâncovenească. Turla este mare, aşezată pe naos. Pereţii, în exterior, au trei brâie mediane, cel din mijloc mai gros, torsionat şi frumos ornamentat.


Mănăstirea SURPATELE

            Pictura: Este de mare valoare, lucrată în frescă. Este o operă din anul 1707 a iscusiţilor zugravi Andrei Iosif Ieromonah, Hranite şi Ştefan. Se remarcă în mod deosebit portretele din pronaos ale ctitorilor. Pe peretele din vest, în stânga uşii de intrare, este Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi. Pe acelaşi perete, în dreapta uşii, Doamna Maria, fiica postelnicului Neagu, feciorul lui Antonie Vodă, cu cele şapte domniţe; pe peretele din sud - postelnicul Papa Brâncoveanu, tatăl lui Constantin Brâncoveanu, cu jupâneasa lui Stanca; pe peretele din nord - Neagu postelnicul, tatăl Doamnei Maria, cu jupâneasa lui Ilinca, apoi cu Antonie Voievod.


Mănăstirea SURPATELE

            Altele: Ca obiecte de valoare artistică în biserică se mai află candelabrul cel mare dăruit de Doamna Maria, Brâncoveanu, candele brâncoveneşti şi altele. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri