Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BRAZI

Mănăstirea BRAZI

            Istoricul: Începutul aparţine celor doi anahoreti Teofilact şi Sava, care în locul ales pentru schimnicie lângă Hăulica şi o mai veche cruce, în 1652, şi-au construit un bordei pentru adăpost, apoi au săpat alături în pământ o peşteră întărită cu zid de piatră (un mic paraclis subteran) pentru rugăciune. Tot ei au fost şi primii ctitori a unei mici biserici din lemn cu mult înainte de 1672. După 1676 biserica a fost refăcută pe partea de moşie a fostului mitropolit Teodosie al II-lea cu cheltuiala sa, egumen fiind atunci Zaharia, bun prieten şi poate rudă cu mitropolitul. Egumenul Zaharia a cumpărat la 1 oct. 1681 şase pogoane de teren în valea luncii. Prin diatele sale (prima din 14 oct. 1691) Teodosie a lăsat averea şi moşiile sale Schitului de la Cruce.


Mănăstirea BRAZI

            Descriere: Paraclisul are spaţiul repartizat în altar, naos şi pronaos. Altarul este luminat în faţă de două ferestre mari, naosul luminat de câte o fereastră pe fiecare parte. Pronaosul nu are ferestre. Catapeteasma este din lemn, cu o sculptură foarte frumoasă, de asemenea stranele. Are o turlă mare deschisă pe naos în formă octogonală acoperită cu tablă în solzi. În interior turla are forma circulară.Pardoseala este de scândură, acoperişul din tablă galvanizată.


Mănăstirea BRAZI

            Pictura: Pictura paraclisului în tehnica frescă s-a executat de către pictor preot Petre Braşoveanu (sfântul Altar) şi a diaconului Sibiescu Gabriel (naosul şi pronaosul) în anii 1994-1995. Această pictură a fost plătită de familia Fanica Panciu din oraşul Panciu, care au contribuit şi la alte lucrări din mănăstire. Culorile au fost donate de o familie din Elveţia. Toate aceste lucrări au fost făcute cu binecuvântarea şi sub îndrumarea PS Epifanie Norocel episcopul Eparhiei Buzăului, protopop de Panciu fiind PC părinte Constantin Dobrin şi duhovnic la această mănăstire PC protosinghel Nicolae Postolache. Sfinţirea a avut loc la data de 25 aprilie 1995 a treia zi de Paşti, fiind oficiată de întâistătătorul acestei eparhii PS Episcop Epifanie înconjurat de un distins sobor de slujitori, la care a participat o mare mulţime de credincioşi din împrejurimi şi din ţară.


Mănăstirea BRAZI

            Altele: Mănăstirea Brazi a fost o vatră de cultură, de trăire si spiritualitate românească. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri