Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea TG. LOGREŞTI

            Istoricul: Schitul Logreşti s-a zidit din temelie în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea de familiile craiovene Pandia Obedeanu şi Oteleşanu în unire cu preotul Ion Tândălescu din satul vecin, Frunza. Nu se cunoaşte data terminării, dar se poate afirma că în anul 1769 era gata, căci la aceasta data ctitorul Tândălescu, devenit egumen sub numele de Iosif Ieromonahul, face un act de închinare a schitului ca metoc la Episcopia Râmnicului. Iosif Tândălescu moare în 1772 şi ctitorul Costache Pandia înnoieşte în 1785 închinarea făcută de Iosif Ieromonahul. Dar Schitul Logreşti a fost ctitorit înainte de 1718, hramul bisericii de lemn fiind sfinţii Arhangheli.

            Descriere: Biserica este zidită din cărămidă, în formă de cruce, în stil brâncovenesc, de meşteri necunoscuţi. Interiorul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor deschis, susţinut de şase coloane. Plafonul şi zidul dinspre pronaos sunt pictate. Catapeteasma este din zid. Naosul se desparte de pronaos printr-un zid de cărămidă care are o deschidere de 80 cm şi 3 m înălţime. Are altarul luminat de o singură fereastră mică, naosul este luminat pe dreapta şi pe stânga de câte o fereastră simplă, pronaosul luminat de o fereastră mică pe zidul din dreapta. Ferestrele sunt prevăzute cu grilaj metalic. Are o turlă înfundată (oarbă) pe pronaos, în formă octogonală.

            Pictura: Pictura interioară este făcută în ulei, în stil brâncovenesc, de un autor necunoscut. Cu prilejul renovării bisericii în 1914, se restaurează şi pictura de către zugravul Belgun din satul Hurezani, din apropiere, însă fără artă. În 1932, când a început restaurarea bisericii, s-a restaurat şi pictura de către pictorul Vasile Avramescu. Acesta lucrează patru ani, înlătură adăugirea inestetică a restauratorilor vechi şi-i redă forma iniţială. În pronaos, sunt zugrăviţi ctitorii bisericii. Starea de conservare a picturii este bună.

            Altele: În exterior, nu există decât pe frontispiciu trei icoane, în frescă, reprezentând cele trei hramuri avute succesiv de biserică. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri