Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea TIMIŞENI

Mănăstirea TIMIŞENI

            Istoricul: Aşezământul monahal a luat fiinţa în 1944, ca ctitorie a Mitropolitului Vasile Lăzărescu. În anul 1946, s-a înălţat o clădire pentru chilii în care s-a amenajat şi o capelă pentru trebuinţele celor care s-au adunat aici din sfânta chemare de a sluji Domnului. Imobilul a fost prevăzut şi cu un spaţiu pentru ateliere de ţesătorie. Au mai fost construite şi alte clădiri anexe necesare obştii, prin osteneala Exarhului episcopal din acea vreme, Justinian Dalea.

            Descriere: Actuala biserică s-a construit între 1968-1972. S-a mai construit o clădire modernă în care există trapeza, chiliile, ateliere de croitorie şi de pictură a icoanelor.În 2003 a început construcţia unei biserici mai încăpătoare şi unui nou corp de chilii.

            Pictura: Pictura a fost executată de Victor Jurca din Lugoj.

            Altele: Aceasta biserică este inclusă pe lista monumentelor de arhitectură ale României. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri