Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea TISMANA

Mănăstirea TISMANA

            Istoricul: Mănăstirea Tismana este una dintre cele mai vechi, mai importante şi mai frumoase din ţară. Este aşezată pe muntele Stirmina, înconjurată de culmi stâncoase împădurite. În stânca din sudul bisericii se află şi peştera cuviosului Nicodim (+26 dec. 1406), care a dus viaţă de schimnic.


Mănăstirea TISMANA

            Descriere: Arhitectura mănăstirii Tismana este în stil bizantin, specific secolului al XlV-lea, apropiindu-se ca arhitectură de bisericile contemporane din Macedonia şi Muntele Athos, reprezentând caracteristici constructive româneşti.


Mănăstirea TISMANA

            Pictura: Biserica mare a fost pictată în 1564, de zugravul Dobromir din Târgovişte, acţiune subvenţionată de marele vornic Nedelea.


Mănăstirea TISMANA

            Altele: În anul 1979, prin osârdia soborului de maici şi a maicii stareţe Ierusalima Gligor, s-a realizat o raclă din argint, executată de artistul plastic Gheorghe Stoica, din Bucureşti. În interiorul ei se găsesc trei părticele din sfintele moaşte ale Sf. Nicodim (degetul), Sf. Ignaţie Teoforul şi Sf. Ioan Gură de Aur, împreună cu crucea de plumb purtată de Sf. Nicodim. Pe capac sunt prezentaţi în medalioane emailate aceşti sfinţi. În exterior, pe raclă, sunt redate scene din viaţa şi minunile Sfântului Nicodim. Racla este aşezată în naos pe partea stângă, în faţă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri