Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea TURNU

Mănăstirea TURNU

            Istoricul: Numele de Turnu i se trage de la turnul de observaţie al oştilor romane care a existat odinioară pe muntele din faţa mănăstirii. Începutul aşezării mănăstirii îl fac călugării sihaştri de la Mănăstirea Cozia în secolului al XVI-lea, care se retrăgeau aici pentru o viaţa duhovniceasca mai aspră. Cele dintâi chilii au fost săpate în stâncă, două dintre ele existând şi astăzi. Viaţa mai aspră decât în alte mănăstiri se duce şi în prezent la Turnu, aici reconsumându-se carne.


Mănăstirea TURNU

            Descriere: Biserică mică, în formă de corabie. Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid cu o deschidere cât o uşă. N-are pridvor. Are o singură turlă pe naos adăugată în 1866 prin grija Ieromonahului Agafton de la Cozia, apoi stareţ la Turnu între 1867-1874. Este acoperită cu tablă.

            Pictura: Pictura bisericii mici este lucrată în fresca stil bizantin, caracteristic secolului al XVII-lea. În locul destinat tabloului votiv sunt pictaţi Mitropolitul Varlaam şi jupân Iane ţinând în mâini biserica. Icoanele împărăteşti au fost pictate în anul 1859.

            Altele: În anul 1897, Episcopul Gherasim Timus face reparaţii întregului aşezământ. Tot în acelaşi timp, pune temelie la o nouă clădire, la răsărit de biserica veche, pe care o termină cu cheltuiala sa, în 1901. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri