Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea VIFORÂTA

Mănăstirea VIFORÂTA

            Istoricul: Nu s-a mai păstrat pisania din vechime a mănăstirii, dar după documente mai vechi şi mai noi, precum şi din tradiţia orală reiese că Mănăstirea a fost ctitorită la început de Vladislav Voievod Basarab în anii 1447 - 1456 şi că prin 1508 a fost refăcută de Radu Vodă. Dicţionarul Geografic al Academiei Române arată că a fost ctitorită în 1530, atunci fiind domn în ţara Românească Vlad cel Nou. Se mai arată că aici se află o icoana mare făcătoare de minuni, lucrată în argint şi aurită, dăruită mănăstirii de Leon Vodă Tomşa cu soţia sa Victoria în anul 1631. În 1635 aşezământul este refăcut de Matei Basarab. Autorul unei broşuri despre monumentele istorice din jud. Dâmboviţa, afirmă că mai târziu, în 1713, Constantin Brâncoveanu a reparat-o din nou, pardosind-o cu lespezi de piatră, lărgindu-i ferestrele, construindu-i noi chilii, ridicându-i zidurile dimprejur şi refăcându-i pictura. Şi nu-l uită nici pe vechiul ctitor Vladislav Voievod, ci puse de i se zugrăvi figura de-a dreapta uşii de intrare, unde în dreptul lui se vedeau altădată scrise cuvintele Io Vladislav Vodă. Unii autori susţin că această nouă renovare ar fi opera doamnei Maria Brâncoveanu. La începutul sec. XIX, Grigore Brâncoveanu, strănepot al lui Constantin Brâncoveanu, a făcut noi reparaţii bisericii, dar umblând şi la pictură, zugravi în locul lui Constantin Brâncoveanu figura sa şi în locul lui Vladislav Vodă o altă figură. Mai târziu, spălându-se zugrăveala, au reapărut vechile figuri care se păstrează şi astăzi. Dar Grigore Brâncoveanu a fost şi foarte generos, creând mare îndestulare pentru toate monahiile. Mai târziu, până la secularizare, Mănăstirea Viforâta a fost susţinută din veniturile mănăstirilor brâncoveneşti. Cutremurul din 1940 a provocat mari stricăciuni, dărâmând şi clopotniţa din temelii. În 1960-1962, prin grija Prea Fericitului întru adormire Patriarh Justinian s-a rezidit clopotniţa şi chiliile dintr-o parte şi alta a ei, s-au reparat şi chiliile din alte clădiri, s-au introdus gaze, apă curentă şi s-a electrificat aşezământul.


Mănăstirea VIFORÂTA

            Descriere: Între anii 1960-1962, prin efortul edilitar al Patriarhului Justinian Marina, s-a refăcut întreg ansamblul, cu clopotniţă şi chilii. Stilul arhitectonic este cel bizantin - muntenesc, cu prefaceri neoclasice. Aceste prefaceri se observă mai ales la exterior, în brâiele neoclasice simple şi în pilaştrii ce datează de la începutul secolului al XIX-lea.


Mănăstirea VIFORÂTA

            Pictura: Aceasta va fi distrusă grav la cutremurul din 1802 şi reparată cu mari modificări de banul Grigore Brâncoveanu. Acesta a facut reparaţii bisericii, poruncind schimbarea picturii. Odată cu aceasta, el şi-a zugrăvit propriul chip în locul unchiului său, şi o altă figură în locul lui Vladislav. Dumnezeu a rânduit ca odată cu spălarea picturii, chipurile primilor ctitori să iasă la iveala spre cinstire.


Mănăstirea VIFORÂTA

            Altele: În interiorul acesteia se păstrează încă multe alte lucruri de valoare, printre care şi catapeteasma din tei aurit sculptată de Karl Stork, alături de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri