Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea VOIEVOZI

            Istoricul: Aici au existat ruinele unei biserici cunoscute şi azi, La bisericuţă, construită de Băliţa Vodă. Cercetările efectuate de-a lungul timpului asupra locului, au constatat că în această zonă a existat un complex mănăstiresc datând din al secolul al XIII-lea, distrus de incendiu prin secolele XV-XVI. În prezent există o bisericuţă din lemn, monument istoric ce datează din 1700, care are pictura pe lemn tot de la anul 1700. Bisericuţa a aparţinut satului Socolosau din Bihor.

            Descriere: A fost înfiinţată în anul 1946, la dorinţa mai multor credincioşi din zona Râmnicul Sărat, în urma unei descoperiri de la Dumnezeu. Biserica mare a fost ridicată între anii 1946 şi 1948, are formă de cruce, cu trei turle, cu altar, naos şi pronaos. În curtea mănăstirii se află biserica-paraclis, ridicată în anul 1955, cu o singură turlă închisă pe naos.

            Altele: La 80 m nord-est de clădirea chiliilor s-a construit un altar de vara din lemn. Aici, în viitor, va fi construită din zid, biserica mare a mănăstirii. Anexa gospodărească, unde deocamdată a fost construit un grajd pentru animale, este amplasată la 80 m nord-vest de clădirea chiliilor. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri