Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea ZAMFIRA

Mănăstirea ZAMFIRA

            Istoricul: Aşezământul monahal a fost ctitorit de arhimandritul Eftimie, stareţ al mănăstirii Ghighiu şi datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. În incintă se află două localuri de rugăciune, ambele monumente de artă. Prima biserică, situată în cimitir, cu hramul Sfânta Treime, a fost construită între anii 1719-1743 de jupâniţa Zamfira, soţie de negustor, de la care şi-a luat numele mănăstirea. Biserica a suferit avarii grave la cutremurul din 1940, refăcându-se în anii 1941-1942. Ultima renovare a avut loc între anii 1977-1982. Atunci s-a executat şi pictura nouă în tehnica frescă de pictorul Mihai Bogdan Mociulschi, din vechea pictură păstrându-se numai cea a tâmplei.


Mănăstirea ZAMFIRA

            Descriere: Clădirea este în formă de cruce cu altar, naos (spaţios), pronaos şi pridvor închis cu geamuri. Are plafonul pictat. Tâmpla din lemn de tei este pictată de N. Grigorescu. Este luminată de ferestre mari asigurate cu grilaj metalic. Are o turlă mică şi ea frumos pictată în interior. Faţadele exterioare sunt văruite în alb. Acoperişul este din tablă. Toate celelalte clădiri sunt construite de jur-împrejurul bisericii. Aleea de la clopotniţă până la intrarea în biserică este mărginită pe o parte şi alta de trandafiri. Curtea este mare, înierbată, având din loc în loc plantaţi arbori, coniferi.


Mănăstirea ZAMFIRA

            Pictura: Pictura bisericii a fost efectuată între 1856-1857 de Nicolae Grigorescu care avea atunci 18-19 ani. Degradându-se, în 1904 mitropolitul Ghenadie Petrescu a iniţiat executarea picturii în ulei, peste cea a lui N. Grigorescu, autor fiind pictorul Toma Vintilescu. În 1951-1953, pictorii Gheorghe Vânatoru şi Constantin Călinescu fac repictări în tempera.


Mănăstirea ZAMFIRA

            Altele: De la începuturi viaţa monahală în mănăstire a fost împlinită de maici care au fost aduse aici de la Schitul Roşioara-Filipeştii de Pădure. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri