Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea ZOSIN

            Istoricul: În anul 1779, Tudorachi Basota construieşte din zid şi lemn o biserică prin care o înlocuieşte pe cea veche, din lemn, datând de la 1740. O piatră cu cruce marchează locul pe care s-a aflat Sfânta Masă a acestei biserici vechi. Noua biserică este o construcţie mică, joasă, în formă dreptunghiulară. Are o turlă mică, deschisă pe naos, de formă octogonală. Intrarea în pronaos se face prin vest, pe o uşă masivă din stejar, lemn brut. Biserica n-are pridvor. Acoperişul este din şindrilă. O dată cu ridicarea bisericii în 1779, începe aici să se înfiripe o obşte de călugări. Viaţa monahală durează până în 1959 când, la apariţia decretului 410, aşezământul este desfiinţat.

            Descriere: Biserica este o construcţie mare din zid, în formă de cruce, spaţiul fiind compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la est. Separarea altarului de naos este făcută de catapeteasma din lemn de stejar sculptat. Naosul are absidele foarte largi, pe fiecare absidă fiind câte o fereastră. Pe naos este o turlă oarbă, octogonală, cu patru ferestre. Are acoperişul piramidal, iar sub acoperiş sunt de jur împrejur ocniţe. Pronaosul, delimitat de naos prin arcada bolţii şi cei doi stâlpi laterali cuprinşi în zidurile bisericii, este luminat de câte o fereastră pe fiecare parte (sud şi nord). Toate ferestrele bisericii sunt duble, din lemn, de formă dreptunghiulară. Intrarea în pridvorul închis se face prin partea de vest, printr-o uşă în două canaturi, din lemn sculptat, cu geamuri ornamentale în partea superioară. Din pridvor în pronaos se intră tot printr-o uşă în două canaturi din stejar sculptat. Pardoseala este din scândură şi acoperişul din tablă zincată. Faţadele exterioare au sub cornişe, ocniţe de jur împrejur. De jur împrejurul bisericii sunt trotuare din beton.

            Pictura: Realizată în tehnică tempera de pictorii Constantin şi Ana Ichim. În pridvor sunt pictaţi sfinţii români Sofronie de la Cioara şi Ioan Românul, iar în pronaos Sfinţii Andrei cel dintâi chemat, Dimitrie Basarabov, Grigore Decapolitul de la Bistriţa, Nicodim de la Tismana, Ioan de la Râşca, Leontie de la Rădăuţi, Daniil Sihastru, Sfânta Muceniţă Filofteia de la Argeş, Sfânta Muceniţă Tatiana de la Craiova, Sfânta Cuvioasa Teofana de la Basarab, Sfânta Teodora de la Sihla, Cuvioasa Paraschiva de la Iaşi. Deasupra uşii în pronaos este pictată Adormirea Maicii Domnului, iar pe boltă Intrarea în Ierusalim, Buna Vestire, Înălţarea Domnului, Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă.

            Altele: Clopotniţa, din zid cu gang de intrare, este construită la 15 m vest de pridvorul bisericii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri