Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul ADORMIREA MAICII DOMNULUI - DRAGA-COZLA

            Istoricul: Pe locul schitului, cu mult timp înainte, se nevoiau câţiva sihaştri iubitori de Hristos. Prima biserică, având hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ridicată la 10 mai 1764, de schimonahul Vasile de la Mănăstirea Soveja şi de sora sa după trup, monahia Varvara, din obştea mănăstirii.

            Descriere: Biserica este o construcţie nouă din zid BCA, în formă de cruce, interiorul fiind împărţit în altar, naos, pronaos. Are două pridvoare închise. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Naosul şi pronaosul primesc fiecare lumină de la câte o fereastră, aşezată la sud şi alta la nord. Catapeteasma este din lemn de stejar, sculptat. Naosul, puţin spaţios, se delimitează de pronaos prin arcada care susţine bolta. Absidele naosului nu sunt largi, dar sunt adânci. Pe naos este turla deschisă, de formă hexagonală, cu patru ferestre. Este construită din lemn, cu acoperişul în formă conică, din tablă de zinc în solzi de peşte. Are două pridvoare închise; primul, cu intrare prin nord, este luminat de o fereastră la est, iar al doilea are intrarea tot prin nord şi este luminat de două ferestre aşezate în partea de vest. Toate ferestrele bisericii sunt din lemn, duble, dreptunghiulare. Intrarea în pridvor şi din pridvor în pronaos se face prin uşi de stejar sculptate. În naos şi pronaos, de jur-împrejur, sunt strane din lemn de stejar sculptat. Pardoseala din biserică este din parchet, iar în pridvoare, din ciment. Acoperişul bisericii este din tablă. Faţadele exterioare sunt tencuite şi zugrăvite în praf de piatră albă.

            Pictura: A fost realizată în tehnică frescă în 1998-1999. La intrare, în primul pridvor (cel mic), în stânga şi dreapta uşii, sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, pe peretele vestic Judecata viitoare, iar pe boltă Iisus Hristos Emanuel. În pridvorul mare (principal), în dreapta şi stânga uşii sunt înfăţişaţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe pereţi de jur-împrejur se află numeroşi sfinţi, iar pe boltă este Sfântul Ioan Botezătorul.

            Altele: Biserică monument istoric a fost adusă din cartierul Săraca al oraşului Piatra Neamţ şi s-a montat în incinta schitului, la 40 m est de biserica din zid. Este o construcţie în formă de cruce, lungă de 14 m şi lată de 6 m, din grinzi de stejar îmbinate în coada rândunicii (fără cuie). A fost ridicată în anul 1790 de meşterii dobrogeni, plutaşi pe Bistriţa, în semn de recunoştinţă că într-o împrejurare grea au fost ajutaţi de locuitorii oraşului Piatra Neamţ. Are o turlă pătrată pe pridvorul deschis şi este acoperită cu şindrilă. Slujbele în biserica-monument istoric se fac de două-trei ori pe an. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri