Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BUCIUM

Mănăstirea BUCIUM

            Istoricul: Scurtul istoric al schitului ni-l redă pisania aflată deasupra uşii: Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu Săvârşirea Sfântului Duh, Schitul Bucium a fost întemeiat în 1863 de Ieromonahul Nicon Popescu. Paraclisul a fost sfinţit în anul 1871 de Mitropolitul Calinic Miclescu. Prin osârdia şi cu sprijinul Înalt Prea Sfinţitului Justin Moisescu, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, în anul mântuirii 1963-1967, acest paraclis a fost înălţat şi lărgit.


Mănăstirea BUCIUM

            Descriere: Clădire din zid în formă de cruce cu spaţiul interior împărţit în altar, naos, pronaos şi pridvor. Catapeteasma din lemn sculptat urcă până la boltă. Naosul este delimitat de pronaos prin arcada care susţine bolta. Pe naos este o turlă deschisă de formă hexagonală. Lumina pătrunde în interior prin cele trei ferestre din pronaos aşezate pe peretele vestic. Pridvorul, cu un spaţiu mic, este luminat de o fereastră mare la vest. Intrarea se face prin partea sudică, printr-o uşă de lemn. Pardoseala este din parchet în altar, naos şi pronaos, şi gresie în pridvor. Acoperişul este din tablă zincată.


Mănăstirea BUCIUM

            Pictura: În tehnica frescă a fost executată în anii 1966-1967 când s-au făcut reparaţiile şi unele modificări construcţiei. Autorul lucrării a fost pictorul V. Pascu.

            Altele: Incinta schitului este foarte spaţioasă cu o plantaţie de pomi pe partea dreaptă. În jurul bisericii sunt mulţi castani bătrâni. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri