Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul ADORMIREA MAICII DOMNULUI - OITUZ

Schitul ADORMIREA MAICII DOMNULUI - OITUZ

            Istoricul: Nu se cunoaşte existenţa vreunui aşezământ monahal în această parte. Iniţiativa înfiinţării schitului a avut-o Ieromonahul Macarie Banu şi alţi trei călugări originari din zonă. Eftimie, Episcopul Romanului, a dat binecuvântarea şi-a obţinut formele de aprobare a înfiinţării schitului. Părinţii au venit aici în aprilie 1998, când au cumpărat şi terenul pentru construcţii, iar pe 29 iulie 1998 s-a sfinţit locul şi s-a început construcţia bisericii şi a corpului de chilii. Resursele financiare s-au realizat prin contribuţia preoţilor, a unor firme din zonă şi a credincioşilor. Prin eforturile deosebite ale puţinilor părinţi aflaţi în schit, construcţiile au fost încheiate în timp record.

            Descriere: Biserica este o construcţie mare din lemn, pe fundaţie de beton. Spaţiul este repartizat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este spaţios, cu absidă poligonală, luminat de o fereastră aşezată pe zidul din răsărit şi alta la proscomidie, în nord. Iconostasul este din lemn de stejar sculptat. Naosul are abside largi şi profunde. Lumina este primită de la câte o fereastră aşezată pe fiecare absidă. Pe naos se înalţă o turlă deschisă, octogonală, luminată de câte o fereastră aşezată în fiecare punct cardinal. Turla are acoperişul piramidal. Naosul se delimitează de pronaos prin doi stâlpi laterali, cuprinşi în ziduri. Pronaosul spaţios este luminat de o fereastră aşezată la sud şi alta la nord. Pridvorul închis este de asemenea luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare. Bolţile din altar, naos şi pronaos sunt semicilindrice, iar în pridvor este tavan plat. Intrarea în pridvor se face prin vest, pe o uşă de lemn într-un canat, la fel din pridvor în pronaos. Pardoseala este din duşumea de scândură. Biserica şi turla sunt acoperite cu tablă de zinc. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu plăci de scândură.

            Altele: La 15 m vest de pridvor este construită, din zid de cărămidă, clădirea pentru chilii, trapeza, bucătărie şi stăreţie. Este lungă de 40 m şi orientată de la sud spre nord. Are şi verandă, iar la capătul sudic spaţiul este repartizat paraclisului. Acoperişul cu tablă de zinc, înalt, creează mansarda în care sunt mai multe chilii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri