Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul BĂICENI (POCROV)

            Istoricul: În anul 1992 pe terenul mănăstirii Secu, aflat în mijlocul satului, s-a înfiinţat cu binecuvântarea ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Schitul Băiceni. În acelaşi an au început şi lucrările de construcţie. Cu osârdia obştii şi contribuţia credincioşilor a fost ridicată o clădire din lemn pe fundaţie de piatră, în formă cubică, cu parter şi etaj. La parter s-au construit chiliile, trapeza şi bucătăria, iar la etaj un frumos paraclis, unde se ţin slujbele. Pe locul acestei clădiri a fost înainte o casă mică a mănăstirii, în care se adăposteau călugării ce lucrau la gospodăria anexă a mănăstirii Secu.

            Descriere: Paraclisul a fost construit în perioada 1983-1985, în formă de cruce. Altarul este spaţios, luminat de o fereastră la răsărit. Catapeteasma, din lemn de stejar sculptat cu motive vegetale, este opera lui Dumitru Gafton din Tg. Neamţ. Naosul, foarte spaţios, este luminat de câte o fereastră pe fiecare absidă şi încă una pe peretele sudic. Absidele sunt profunde, dar înguste. Turla, aşezată pe naos la marginea dinspre pridvor, este oarbă, de formă pătrată în exterior, şi are patru ferestre. Plafonul este semioval. Uşa de intrare în naos este din lemn de stejar, în două canaturi. Ferestrele din altar şi naos sunt din lemn, duble, în formă pătrată. Pridvorul este închis, de aici plecând scara spre parter. Pardoseala este din duşumea de scândură, iar acoperişul, cu draniţă.

            Pictura: În tehnică tempera este opera pictorului Armand Kuchta, ajutat de vieţuitorii din mănăstire. Icoanele împărăteşti sunt pictate de Camelia Pascu din Bacău, iar icoanele praznicare şi ale Sfinţiilor Apostoli, de pictorul Dan Ţârdea din Bucureşti. Pe peretele vestic al naosului, deasupra uşii, este pictată scena Acoperământul Maicii Domnului încadrată în dreapta de Arhanghelul Mihail, iar în stânga de Arhanghelul Gavriil. Pe peretele din sud sunt pictaţi opt sfinţi, iar pe cel din nord, zece sfinţi. Pe plafon, în partea sudică, s-au pictat: Schimbarea la Faţă, Botezul Domnului şi Întâmpinarea Domnului, în partea nordică Intrarea Domnului în Ierusalim, Cina cea de Taină şi Răstignirea Domnului. În pridvor sunt pictaţi toţi sfinţii români.

            Altele: Paraclisul a fost sfinţit la 21 iulie 1996 de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Daniel. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri