Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul BASCOVELE - URSOAIA

Schitul BASCOVELE - URSOAIA

            Istoricul: Mănăstirea a fost zidită de comisul Şerban Cantacuzino în 1695 pentru a fi chinovie de maici. Din cauza cutremurului din 1838 s-a ruinat în 1842 şi s-a refăcut din temelie în 1843 de Ştefu Nicolau şi osteneala stareţei Platonida. Un trăsnet produs în 1869 a ars acoperişul bisericii şi al chiliilor. În 1883 Mănăstirea s-a desfiinţat. Dar în 1932, prin stăruinţa episcopului Nichita Duma al Argeşului, s-a reînfiinţat. Cu ajutorul arhimandritului Grigore Urâtescu, vicarul eparhiei, şi osârdia stareţei Veniamina Gheorghiu, s-au reparat chiliile din latura de apus şi o parte din cele ale laturei din nord şi s-au construit noi chilii. În 1937 s-au făcut din nou unele reparaţii la biserică, crăpăturile mai mari fiind legate în fier. La 25 august 1940 începe construirea clădirii atelier în partea de răsărit a bisericii, care se termină la 31 ianuarie 1943 când s-au sfinţit. Între 14 decembrie 1948 şi 15 octombrie 1950 s-au făcut lucrări mai mari de renovare a bisericii cu binecuvântarea episcopului Iosif al Argeşului şi Râmnicului şi cu osteneala stareţei Veniamina Gheorghiu, a soborului, precum şi a altor binefăcători. Tot în această perioadă s-a repictat toată biserica. După terminarea reparaţiilor şi a picturii s-a sfinţit la 18 octombrie 1950.


Schitul BASCOVELE - URSOAIA

            Descriere: Biserica este din zid gros de cărămidă, în formă de cruce, cu o turlă mare pe naos şi două mai mici pe pronaos. Catapeteasma este din zid în partea inferioară şi din lemn în partea superioară. Naosul este despărţit de pronaos prin coloane care susţin arcada bolţilor. Pardoseala este din scândură. Are un pridvor deschis susţinut de 6 coloane; este pictat. Acoperişul bisericii este din şindrilă. Zidurile în exterior sunt simple, văruite în alb. Are un brâu median simplu.


Schitul BASCOVELE - URSOAIA

            Pictura: Pictura a fost lucrată de Theodor Petrescu-Tutana în perioada 1948-1950, după ce vechea pictură din 1869 a fost restaurată în 1932 prin grija episcopului Nichita Duma.


Schitul BASCOVELE - URSOAIA

            Altele: Între 1960-1990 în schit n-a mai fost viaţă monahală datorită vitregiei vremii de atunci, devenind biserică de mir. S-a reluat după 1993 la cererea credincioşilor şi iniţiativa Episcopiei Argeşului. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri