Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BUCIUMENI

            Istoricul: A fost înfiinţată după tradiţie între anii 1425- 1430, prin râvna unor călugăriţe care sihăstreau prin partea locului. Acestea au construit o bisericuţă din lemn de stejar şi câteva chilii care au dăinuit până către sfârşitul anului 1700. Pe aceeaşi temelie s-a construit o altă bisericuţă cu acelaşi hram, fiind sfinţită de episcopul Sava al Romanului în 1718. Datorită vitregiei vremurilor, şi această bisericuţă ajunge în ruină. În prima jumătate a sec. XIX, serdarul Manolache Radoieni şi soţia sa Ana, care aveau proprietăţi în apropierea aşezământului, au construit puţin mai la nord actuala biserică din zid de cărămidă dându-i hramul Sf. Treime. De-abia construit, marele cutremur din 1852 îi provoacă multe stricăciuni, reparate de ctitor şi maicile schitului. Pentru o mai bună gospodărire a acestui schit, încă din 1817 episcopul Romanului, Gherasim Clipa, îl închină ca metoc mănăstirii Văratec. Între timp această vatră monahală începe să se populeze având în 1842 un număr de 24 vieţuitoare, iar în anul 1859 ajung în număr de 52.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid în formă de cruce, păstrează forme autentice ale arhitecturii moldoveneşti. Este compartimentată în altar, naos, pronaos. Delimitarea între naos şi pronaos nu este distinctă. Aici naosul cât şi pronaosul primesc lumină de la câte o fereastră din partea sudică şi nordică a zidurilor. Catapeteasma este din zid. Turla este pe naos şi are formîă octogonală. Are un pridvor închis cu geamuri, amplasat în partea sudică a pronaosului. În pridvor se intră printr-o uşă de lemn în două canaturi cu geamuri în partea superioară, iar din pridvor în pronaos printr-o uşă din lemn sculptat, protejată de un grilaj din fier forjat. Pardoseala bisericii este din parchet, acoperişul din tablă. Faţadele exterioare sunt văruite în alb, iar în partea superioară de jur-împrejur sunt ocniţe nepictate, văruite tot în alb.

            Pictura: Pictura bisericii, inclusiv a plafonului din pridvor, a fost lucrată în tempera odată cu renovarea din anul 1958. Este opera pictorului Anatolie Cudinov.

            Altele: De jur-împrejurul biserici sunt cllădirile chiliilor, stăreţiei şi casa construită de Centrul Eparhial. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri