Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul BREBU

Schitul BREBU

            Istoricul: Terenul pe care s-a construit aşezământul i-a aparţinut unui credincios din Brebu. Pe acest teren a existat un nuc care, în timpul unei ploi, a fost trăsnit şi proprietarul l-a tăiat pentru a-l duce acasă. În nuc s-a găsit o cruce pe care scria Aici trebuie să se ridice o mănăstire, ceea ce l-a determinat pe proprietar să doneze terenul în acest scop. A fost constituit un comitet de acţiune care a întreprins demersuri pentru înfiinţarea aşezământului şi, obţinând binecuvântarea Episcopiei Caransebeşului, au început lucrările. Din 1996 până în octombrie 1998, s-a reuşit construirea unei căsuţe pentru chilia primului venit în schit, a unei case fără etaj pentru stăreţie, a unui corp de chilii şi a paraclisului. În 1998 au venit aici de la Mănăstirea Putna - Almaj, din zona Iablaniţei, Caraş-Severin, fratele Pătru Stoia şi sora sa Maria (ambii din Reşiţa), care, cu încă două vieţuitoare, au format nucleul obştii schitului. Cei doi fraţi şi-au luat sarcina finalizării lucrărilor de construcţie a paraclisului şi a corpului pentru chilii. Când am sosit la schit, fratele Pătru, îmbrăcat în salahor, turna platforma de beton din faţa paraclisului.


Schitul BREBU

            Descriere: Paraclisul este din zid, de formă dreptunghiulară, cu spaţiul repartizat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Naosul se delimitează de pronaos prin doi stâlpi marginali, iar pronaosul de pridvor printr-un perete de zid, cu o mare deschidere la mijloc. Intrarea în pridvor se face prin vest, pe o uşă cu două canaturi, din stejar sculptat. În faţa pridvorului închis se află un pridvor deschis acoperit, susţinut în faţă de stâlpi din zid. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat. Pe naos se află o turlă deschisă, de formă pătrată, cu acoperişul rombic. Lumina pătrunde în altar printr-o fereastră aşezată la est. Naosul, pronaosul şi pridvorul au fiecare câte o fereastră la sud şi alta la nord. Ferestrele sunt din lemn, largi şi înalte, dreptunghiulare, terminate în arc. Acoperişul foarte înalt, în două ape, este din tablă zincată.

            Pictura: . Faţadele exterioare sunt simple, văruite în alb. Interiorul este tencuit, încă nepictat în 1998

            Altele: La 25 m nord de paraclis, s-a construit clădirea pentru chilii, orientată de la vest la Est, lungă de 45 m şi cu lăţimea de 6 m. Pe primii 18 m din lungime, există numai un parter cu cerdac, susţinut de stâlpi din lemn. Pe ceilalţi 27 m din lungime, clădirea are parter şi etaj, unde va funcţiona trapeza. Clădirea este acoperită cu tablă din zinc. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri