Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul BUJORENI (MĂGARULUI)

Schitul BUJORENI (MĂGARULUI)

            Istoricul: Prima biserică a fost construită imediat după anul 1600, mai sigur în 1602, de familia boierului Bujoreanu. Legenda spune că pe moşia boierului era o stână de oi. Ciobanii au observat că măgarul dispărea deseori, aşa că l-au urmărit. L-au găsit îngenuncheat lângă un copac. Când era sculat, dă din copite şi din cap făcând semnul crucii, iar în acest timp apăreau pe copac trei lumini. Ciobanii, cu învoirea boierului au tăiat copacul. Din copac au scos icoana Maicii Domnului care li s-a părut că nu-i făcută de mâna omului. Se spune că ar fi icoana argintată aflată azi în biserică. Familia Bujoreanu a ridicat pe locul respectiv o biserică din bârne, buturuga copacului fiind folosită ca Sfânta Masă. Aşa se explică pentru ce Mănăstirea este cunoscută şi astăzi că Mănăstirea Măgarului. După ridicarea bisericii s-a întemeiat un schit cu obşte de călugări. Cu timpul biserica s-a degradat şi la începutul secolului al XVIII-lea a fost renovată de Gavriil Conache, care a întărit-o. În anul 1840 Iermonahul Ioanichie Costache (hatmanul Ioan, înainte de călugărie), a construit o biserică mare din zid de cărămidă, care este folosită şi azi. După construcţia bisericii din zid, Schitul a fost transformat în mănăstire pentru maici. Astăzi, la nord de naos, se află mormântul stareţei Zaneta Vlasie (+ 29 iunie 1914), iar la sud de altar se află mormintele a două maici decedate, una la 1914, alta la 1950. Viaţa monahală a durat până în 1960, când maicile au fost alungate din mănăstire.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid de cărămidă, pe temelie de piatră, în formă de cruce. Interiorul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul spaţios este luminat de o fereastră la răsărit. Deasupra altarului este un turnuleţ cu o cupolă sferică. Catapeteasma este din lemn sculptat. Naosul, cu absidele largi şi puţin adânci, este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Pronaosul, în formă dreptunghiulară, este luminat tot de câte o fereastră la sud şi nord. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, mari (late şi înalte) terminate în arc, cu grilaj metalic la mijloc. Geamurile interioare sunt ornamentate cu flori şi cercuri cu o cruce în mijloc. Pridvorul are zidurile dublate în interior şi între ele, de o parte şi de alta, este o scară care urcă la turnul clopotniţa şi o cameră-’magazie. Din cauza dublării zidurilor, pentru scara clopotniţei rămâne lăţimea în interior de numai 4 m (la jumătate faţă de pronaos). Nu are zid sau uşă pentru separarea de pronaos, delimitându-se de acesta prin cei doi stâlpi laterali cuprinşi în zid, care susţin arcada pe care se sprijină clopotniţa. Turnul clopotniţa are acoperişul conic. Uşa de intrare prin vest în pridvor este masivă, din lemn, întărită metalic. Pardoseala bisericii este de scândură, iar învelitoarea din tablă zincată. Faţadele sunt simple, văruite în alb, cu profiluri de jur împrejur, sub cornişe.

            Pictura: În ulei, a fost executată în anii 1955-1958.

            Altele: La est şi sud-est de biserică sunt cele două clădiri, aşezate în linie, în care se află stăreţia, chiliile, trapeza şi bucătăria. Sunt construcţii lungi, tencuite, văruite în alb şi acoperite cu plăci de azbociment. La 2 m în nordul bisericii este o casă mică din zid, şi ea acoperită cu plăci de azbociment. Are două încăperi pentru părinţii duhovnici. Construcţiile au fost realizate după reînfiinţarea mănăstirii, cu contribuţia şi osârdia celor două maici stareţe (începute de maica Ecaterina Popa şi terminate de maica stareţă Xenia Adrioaie). După ce a devenit mănăstire de călugări, Părintele Mihail Jitaru construieşte paraclisul mănăstirii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri