Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CEPTURA

            Istoricul: Începând cu secolul XIX Mănăstirea Căldăruşani înfiinţează la Ceptura un schit cu destinaţie pentru călugări, ca metoc al ei. Activitatea monahală durează până când se pune în aplicare decretul 410/1959 când călugării sunt împrăştiaţi de aici. A rămas ca paznic şi îngrijitor al bisericii numai părintele Iezechel care îşi ducea existenţa din pomana credincioşilor. El trăia o adevărată viaţă duhovnicească şi de aceea era iubit de mulţi cetăţeni din împrejurimi care veneau să se spovedească şi să se împărtăşească la el. După moartea lui, biserica a fost complet neglijată, iar chiliile călugărilor au ajuns adăposturi pentru animalele Gospodăriei Agricole de Stat. Credincioşii din sat împreună cu părintele paroh Şendroiu au cerut reînfiinţarea schitului, care a fost aprobată de Sf. Sinod încă din anul 1996. Lipsind condiţiile de cazare şi mijloacele de existenţă (pământul fostului schit fiind în proprietatea IAS-ului) Schitul n-a putut fi încă populat. Azi se străduieşte să găsească mijloacele de finanţare în vederea executării reparaţiilor PC ieromonah Ilarion Pojoga.

            Descriere: Biserica este cunoscută ca biserica călugărilor, dovadă a existenţei schitului, este construcţie din zid de cărămidă, în formă de navă, cu spaţiul repartizat în altar, naos şi pronaos. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit şi alta mică la nord. Catapeteasma este din lemn. Naosul şi pronaosul primesc fiecare lumină de la câte o fereastră aşezată pe zidul din sud şi de la câte una aflată la nord. Pe pronaos se află o turlă înfundată de formă pătrată cu acoperişul în formă de bulb. A avut funcţie de clopotniţă dar în prezent nu mai are clopote. Intrarea în biserică se face prin sud pe o uşă din lemn în două canaturi. Ferestrele bisericii sunt toate din lemn, simple, dreptunghiulare, prevăzute în interior cu vergele metalice. Pardoseala bisericii este din lespezi de piatră. Astereala acoperişului în două ape îmbrăcată cu tablă, care trebuie înlocuită fiind toată degradată.

            Altele: La 15 m sud de biserică este o mică clădire din pământ bătut pe fundaţie de beton. Are o verandă de lemn şi este acoperită cu ţiglă. Zidurile au nevoie de reparaţii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri