Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BULUC

            Istoricul: În urma unei vânători făcute de răzeşii şi fruntaşii din satele vecine, în frunte cu Isaia Caragea, boier din Odobeşti, surprinşi de un viscol se aşează buluc în jurul unui foc. La gândul că s-ar putea să nu mai scape cu viaţă, se roagă la Dumnezeu să fie salvaţi, promiţând că dacă vor scapă teferi vor ridica în acest loc o biserică cu toate cele necesare pentru întemeierea unei vieţi mănăstireşti. Au scăpat cu bine, s-au ţinut de cuvânt şi au construit biserica pe care au sfinţit-o la 8 martie 1679. Boierul Isaia s-a călugărit, fapt consemnat în actul pe care l-a găsit istoricul C. Giurescu în colecţia Pamfileştilor din Odobeşti. Iată ce scrie în actul respectiv: Eu Isaia Caragea ieromonahul am făcut Schitul Bulucului de iznoava din Codrul Merei, unde se cinsteşte şi prăznuieşte hramul Sfintei Troiţe şi a Sfântului Duh. Se arată apoi darurile făcute de răzeşii adunaţi la sfinţirea bisericii, pentru veşnica pomenire a fericiţilor ctitori. Schitul a fost înzestrat cu multe păduri şi poieni, cu vii în Vărsătura şi Odobeşti, cu o moară pe gârla trasă din Milcov în partea de sud a târgului Odobeşti. Un document autentic din 2 mai 1744 arată că Athanasie monahul donează schitului un pogon de loc când s-a făcut călugăr. La 25 octombrie 1751, ieromonahul Mitrofan, stareţul de la Schitul răposatului Isaia Caragea de la Buluc, schimbă două pogoane vie cu cramă şi casă pe uliţa de Jariştea la Vale de la Hodor, vie ce era dăruită de Safta văduva lui Constantin Nenical vel căpitan. În catagrafia eparhiei Romanului din anul 1809, Schitul Buluc apare cu 10 vieţuitori. La 6 august 1816 Constantin Chihaia şi soţia sa Floarea dăruiesc schitului Buluc un loc zis locul Chihaiei ca să fie de hrana părinţilor călugări. Răzeşii din Odobeşti, la 6 aprilie 1828 dăruiesc şi ei 8 fălci de pădure şi poieni schitului Buluc în care se cuprinde şi locul mai sus de Chihaia dăruit de preotul Epure în 1826. Ion Buda şi soţia sa Maria din Focşani dăruiesc schitului Buluc, la 23 dec. 1835, o moară pe gârla trasă din Milcov, apoi două pogoane de vie pe rod în dreptul morii şi două ciozvârte de loc sterp. La 10 iulie 1859, conform actelor existente, ieromonahul Veniamin, egumenul schitului, face un schimb cu azilul Apostol Pavel din Buşteni, pentru un pogon şi jumătate vie în Vărsătura Mică. Statistica din 1936 a eparhiei Romanului care avea şi ţinutul Putna, pomeneşte între cele 13 schituri şi Schitul Buluc. În 1937 Schitul a fost împroprietărit cu 7 ha teren arabil în satul Ivăneşti. Tot în acest an s-a refăcut lacul Chihaia şi s-a populat cu peşte.

            Descriere: Biserica este construită din bârne de brad în formă de cruce. Altarul luminat de o fereastră la est, se desparte de naos prin catapeteasma din lemn sculptat, aceasta prelungindu-se până la peretele coborâtor din boltă. Naosul are absidele largi şi este luminat de câte o fereastră la sud şi nord; se delimitează de pronaos prin grinzi de lemn. Pe naos este o turlă înfundată (oarbă) de formă octogonală. Pronaosul este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, terminate în arc. Pridvorul închis în faţă cu geamuri are şi câte o fereastră la sud şi nord. Intrarea în pridvor se face prin apus pe uşă din lemn în două canaturi şi tot printr-o uşă din lemn se intră din pridvor în pronaos, dar aceasta este într-un singur canat. Pardoseala este din scândură, acoperişul din tablă zincată.

            Pictura: Interiorul bisericii nu este pictat, dar pereţii sunt vopsiţi în culoare bleu şi împodobiţi cu icoane.

            Altele: Clopotniţa este construită din lemn la 25 m est de Altar. Intrarea în incinta mănăstirii se face prin partea de vest printr-o poartă din lemn. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri