Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul CETĂŢUIA

Schitul CETĂŢUIA

            Istoricul: Biserica a fost ridicată din temelie în 1854, prin stăruinţa şi osteneala lui Singhel Iosif şi ucenicii săi ieromonahii Eftimie şi Isidor, cu ajutorul episcopului Filotei şi al mai multor pioşi creştini. S-a sfinţit în 1868 cu hramul Schimbarea la Faţă. A fost zugrăvită în 1868 cu cheltuiala regelui Carol I, care are pictat portretul în biserică.

            Descriere: Biserica este o construcţie masivă din piatră, în formă de cruce. Interiorul compartimentat în altar, naos, pronaos. Altarul este luminat de-o fereastră în faţă, iar naosul şi pronaosul de câte o fereastră înaltă pe fiecare parte. Catapeteasma este din lemn sculptat. Are o uşă metalică pentru intrarea în pronaos. Turla este în formă octogonală cu 6 ferestre înalte. Pardoseala este din scândură. Acoperişul este din tablă vopsită în roşu, turla pe tablă bătută în formă de solzi. Zidurile în exterior sunt netencuite, dar în zona cornişei are de jur-împrejur un brâu torsionat.

            Pictura: Pictura a fost realizată de ieromonahul Efitimie Georgescu.

            Altele: În faţa intrării este o platformă de beton cu dimensiuni de 2,80 x 2 m având în dreapta şi stânga câte un stâlp de piatră terminat în coroană, cu cruce mică metalică deasupra coroanei. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri