Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul COLT

Schitul COLT

            Istoricul: Tradiţia orală, susţinută şi de săpăturile arheologice, demonstrează că, în trecutul îndepărtat, a existat în aceste locuri viaţa monahală. Câţiva sihaştri s-au aşezat aici în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi au întemeiat o mică pustnicească, cunoscută sub numele Râul de Mori. Mica aşezare sihastră ţinea aceeaşi rânduială de viaţă duhovnicească ca la Mănăstirea Prislop, sub a cărei influenţă se află. În prima jumătate a secolului al XVII-lea calvinii i-au izgonit pe călugări din mănăstire. A fost descoperit mormântul unui egumen pe a cărui piatră funerară (care se păstrează şi azi) este înscris numele de popa Kir Ghenadie. În secolele XVI-XVII, au vieţuit aici călugări. În apropiere se întinde o vale cunoscută sub numele de Valea Călugărilor.


Schitul COLT

            Descriere: Biserica este din zid de piatră, cu o grosime de 1,20 m, în formă de navă compartimentată în altar şi naos. Turnul de deasupra altarului are formă pătrată, cu o terminaţie piramidală acoperită cu piatră. Turnul, care a folosit ca turn de apărare, a avut în interior trei camere. Catapeteasma, pentru început ca improvizaţie, este din lemn de brad.


Schitul COLT

            Pictura: În altar se mai păstrează doar urmele unei fresce vechi. Cercetările făcute de Virgil Vetişanu au dus la concluzia că a fost executată într-un interval de un secol (1350-1450). Naosul tencuit nu mai prezintă nici o urmă de pictură. Se preconizează începerea lucrărilor de restaurare a picturii în tot spaţiul interior al bisericii.


Schitul COLT

            Altele: Biserica schitului şi castelul Colţ, rămase încă două poveşti în neclintita frumuseţe a Retezatului, merită strădania şi efortul de a li se reda strălucirea de altădată. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri