Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul GHELARI

            Istoricul: Preotul paroh Iconom Stavrofor Nerva Florea, cu o mare vocaţie pentru credinţa în Dumnezeu, înzestrat şi cu o voinţă de fier, a avut ambiţia să construiască în Ghelari o biserică tip catedrală şi a reuşit s-o realizeze după o muncă asiduă de mai mulţi ani. Construcţia a început în 1939 şi s-a terminat în 1973, an în care a fost sfinţită la 4 noiembrie. Până în 1992, biserica-catedrală a fost folosită ca biserică de mir. La iniţiativa PS Episcop Timotei al Aradului şi Hunedoarei, în 1992, s-a înfiinţat în incinta bisericii, unde sunt şi clădirile-anexe necesare, un schit cu destinaţie pentru maici. Odată înfiinţat, a şi fost populat cu maici de la Mănăstirea Prislop, tot din Hunedoara.

            Descriere: Biserica-catedrală este o construcţie masivă din zid, pe fundaţie de piatră de 1,60 m înălţime, în formă de cruce. Are dimensiuni apreciabile, cu lungimea de 47 m, lăţimea de 21 m şi înălţimea până în vârful turlelor de 47 m. Este compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Are şi un pridvor deschis susţinut de 12 coloane din piatră sculptate. Catapeteasma este din zid, ornamentată cu o frumoasă sculptură. Naosul, cu absidele largi, este delimitat de pronaos discret prin doi stâlpi laterali cuprinşi în zid, care susţin o arcadă solidă. În pronaosul extrem de încăpător există două balcoane laterale, susţinute de câte două coloane foarte puternice, sculptate în partea superioară. Pridvorul închis are zidurile îmbrăcate, până la înălţimea de 1,70 m, cu lambriuri din lemn sculptat. Intrarea în pridvorul închis se face prin trei uşi, cea din centru formată din două canaturi. Uşile la exterior au o foarte frumoasă sculptură filigran. Pe pridvor sunt două turle mari oarbe, aşezate nord-sud. Turla de pe naos este deschisă, circulară în interior, luminată de douăzeci şi trei de ferestre. Această turlă este înconjurată de alte patru turle, câte una în fiecare punct cardinal. Lumina pătrunde în naos prin şase ferestre pe zidul din nord şi şase pe cel sudic, aşezate în trei etaje; pronaosul este luminat tot de şase ferestre aşezate pe două etaje, iar pridvorul închis este luminat prin trei ferestre în zona balconului pentru cor.

            Pictura: Pictura murală a bisericii mari, a fost executată în 1963, de pictorul Constantin Niţescu, iar sculptura îi aparţine lui Leonard Auner.

            Altele: La sud-est şi nord-est de biserică există două clădiri din zid etajate, pentru chilii şi stăreţie. Mai la vale de clădirea stăreţiei (din nord-est) se află alte clădiri din zid, pentru trapeză, bucătărie şi ateliere. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri