Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul HOROICIOARA

            Istoricul: În anul 1466 Ştefan Voievod al Moldovei dă porunca stareţului de la Mănăstirea Horăiţa să-şi construiască pentru călugării săi un schit mai sus în munte, pentru că aici Ştefan Vodă adusese 200 de vânători din jurul curţii de la Vaslui. Din lipsă de hrană, aceştia s-au retras în 1518 în comuna Girov, înfiinţând satul Gura Văii. În 1736 vornicul Constantin Bostan zideşte din temelie schitul. În 1829 călugării de la schit au coborât la Mănăstirea Horăiţa. La Horoicioara rămân pustnicii, urmaşi ai sihastrului Chiriac. Ei aveau chilii şi pe poiană, iar urmele din acele vremuri îndepărtate pot fi văzute şi azi. Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, domnitorii Constantin şi Mihail Racoviţă au restaurat atât Schitul Horoicioara, cât şi Mănăstirea Horăiţa. În perioada 1834-1848, un boier cu numele Solomon rezideşte biserica şi casele din jurul Horoicioarei.

            Descriere: Biserica este o clădire mică din zid, cu altar, naos şi pridvor (tindă) închis. Altarul este luminat de o fereastră mare la est şi alta mai mică la proscomidie. Catapeteasma de tei, cu sculptura aplicată, se ridică până la bolta semicirculară a naosului. Naosul este luminat de o fereastră la sud, alta la nord. Absidele sunt largi, dar puţin pronunţate. Pridvorul este luminat de o fereastră la vest. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, prevăzute cu vergele metalice între ele.

            Pictura: Biserica şi chiliile schitului au fost supuse mai multor lucrări de restaurare şi renovare, prin grija egumenilor ce s-au succedat la conducerea schitului.

            Altele: Clopotniţa este din lemn şi se află la 18 m est de altarul bisericii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri