Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul ICOANA NOUĂ

Schitul ICOANA NOUĂ

            Istoricul: În anul 1948, în acest loc s-a retras obştea schitului Icoana veche. În vremea luptelor Eteriei, în 1821, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ a fost adusă în munte, la Piscul Rusului, împreună cu alte obiecte bisericeşti. După ce au stat un an la Icoana Veche, cum i s-a spus locului, au fost duse înapoi la Mănăstirea Neamţ. Pe locul unde au fost ascunse s-a făcut un cerdac şi monahul Agapie a pictat o icoană după cea de la Neamţ. În anul 1924, Ieromonahul Ioachim Crăciun a ridicat o bisericuţă din lemn, cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Cutremurul din 1940 a provocat alunecarea terenului şi Schitul a rămas pustiu. În 1948 conducerea mănăstirii Neamţ a mutat Schitul 2 km mai sus, în Poiana Muntelui Rusu. În 1951 Episcopul Pavel Şarpe a sfinţit în acest loc actualul schit Icoana Nouă. Pentru traiul călugărilor a fost construită o clădire parter din lemn, cu un frumos paraclis în capătul ei sudic. După 1990 s-a construit la nord-vest o clădire frumoasă cu etaj. Cerdacul de la parter e susţinut de stâlpi din zid, iar cel de la etaj e susţinut de stâlpi din lemn. Clădirea este acoperită cu tablă zincată. În capătul nordic al clădirii se află trapeza spaţioasă a schitului, pictată cu frumoase scene biblice, precum: Cina cea de Taină, Nunta din Cana Galilei, Înmulţirea Pâinilor, Întoarcerea Fiului Risipitor.

            Descriere: Paraclisul din clădirea veche are altar luminat de o fereastră mare aşezată la răsărit. Deasupra lui este o turlă oarbă de formă hexagonală. Catapeteasma, din lemn sculptat, urcă până la peretele ce coboară din boltă. Naosul este luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Ferestrele sunt din lemn, duble, cu grilaj metalic la mijloc. Plafonul are formă semicirculară. Pridvorul este mic, cu intrare pe o uşă de lemn simplu, cu două canaturi. La fel este şi uşă care dă din pridvor în naos. Pardoseala este din dulap din lemn.

            Pictura: A fost executată în 1990 de dascălul Gabor, din comuna Vânători.

            Altele: Clopotniţa, construită la 30 m est de biserică, este o clădire mare, din zid de cărămidă, cu gang, înaltă de 38 m. Are o turlă centrală şi alte două laterale. La etajul întâi este amenajat un paraclis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Incinta are alei betonate, iarbă şi pomi fructiferi. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri