Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul IEZERU

Schitul IEZERU

            Istoricul: În apropierea actualului schit a existat un schit mai vechi din lemn, atestat documentar în anii 1495-1501, în vremea lui Radu cel Mare, care a acordat schitului unele venituri. Schitul actual a fost ctitorit de Mircea Ciobanul şi de soţia sa, Doamna Chiajna, în 1552-1553, dar lucrările au fost terminate în 1567-1568, după moartea ctitorului. În decursul vremurilor, Schitul s-a degradat. Ajungând metoc al Episcopiei Râmnicului, Episcopul Ilarion, ajutat de schimonahul Antonie, a reclădit Schitul în 1714, după cum spune inscripţia.

            Descriere: Biserica este asemănătoare celei de la Jghiaburi, dar aici lipseşte tinda (pridvorul). Catapeteasma este din zid. Naosul este despărţit de pronaos printr-un perete, care are o deschidere pe mijloc cât o uşă. Nu are turlă. Pereţii exteriori au un brâu median. Lisele cu icoane pictate sunt numai în faţa pronaosului. Biserica este acoperită cu tablă. Clopotniţa este din zid şi are chilie în interiorul ei.

            Pictura: În 1720 a fost pictată în frescă de ieromonahul Nicolae.Nişele cu icoane pictate împodobesc doar faţada pronaosului. Pictura generală a fost terminată în anul 1720 de ieromonarhul Nicolae - sin. Nicoliot Teiuş - pe timpul Episcopului Damaschin al Râmnicului. Restaurată între anii 1865-1870 de Ieromonahul Dositei din Cheia, in anul 1881 din porunca Stareţului Nicandru, i se zugrăveste din nou tinda, o parte din altar şi se scrie pisania, pictor fiind Moise Zugravul.

            Altele: Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Antonie se află păstrate, cu mare evlavie, în paraclisul cel nou al schitului - aflat iî stânga bisericii, în corpul de chilii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri