Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea BUNEA

            Istoricul: În aprilie 1622 moşnenii din Brăneşti, Bunea, Ianota au dăruit boierilor Pan Vâlcu, Grigore vel vistier şi Bunea logofăt vel armaş moşia lor de la vârful Vulcanii pentru a se ridica o sfântă mănăstire cu condiţia să fie şi ei pomeniţi.

            Descriere: Biserica este mică, joasă, din zid gros de cărămidă, pe temelie de piatră, altarul este puţin spaţios, cu ferestruici foarte mici, naos mic cu două ferestre, una pe dreapta, mare, alta pe stânga, mică. Pronaosul mai spaţios decât naosul este despărţit de naos prin două coloane din zid care susţin o arcadă şi care lasă între ele un spaţiu de 80 cm pentru circulaţie. Catapeteasma este din lemn cu icoane pictate. Pridvorul cu plafon pictat, este susţinut de 5 stâlpi de zid. Are o turlă mai mare, deschisă, de formă circulară, cu 4 ferestre mici şi o turlă mai mică, înfundată, pe pronaos. Uşa de la intrare este din lemn, dublată cu o uşă de tabă. Pardoseala este din scândură vopsită. Faţadele exterioare au un brâu median gros. Zidul din dreapta este pictat sub brâul median.

            Pictura: Biserica nu este pictată, are o singură încăpere spoită cu var şi albă.

            Altele: Clopotniţa din lemn este în stânga pridvorului. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri