Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul LĂPUŞUL ROMÂNESC

            Istoricul: După o perioadă lungă de timp, poate pe la 1480 s-au stabilit aici şapte vieţuitori monahi. La o năvălire a tătarilor pe la 1661, aceştia au incendiat biserica, călugării s-au împrăştiat în lume şi n-au mai revenit niciodată.După Revoluţia din 1989, Preot Iconom Stavrofor Giurgiu Nicolae al parohiei din Lăpuşul Românesc, a avut iniţiativa reînfiinţării vieţii monahale în zonă, fiind susţinut şi de credincioşi, aceştia donând şi terenul pentru construcţii.Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Satmarului a dat binecuvântarea şi-a întocmit formele pentru înfiinţarea unei mănăstiri la Lăpuşul Românesc. În ziua de 2 octombrie 1994 s-a sfinţit locul şi s-a pus piatra de temelie. Până la 1 iulie 1996 a fost ridicată biserica şi clădirea pentru chilii.

            Descriere: Biserica este o construcţie din lemn în formă de cruce. Îmbinarea s-a făcut din cuie de lemn, nefiind folosite cuiele de fier. Este compartimentată în altar, naos, pronaos şi are un pridvor deschis. În pronaos este balconul pentru cor, susţinut de patru stâlpi din lemn. Pridvorul este susţinut în faţă de patru stâlpi din lemn finisaţi frumos. Uşa de intrare în pronaos este din stejar sculptat. Catapeteasma din lemn de stejar este sculptată de către meşteri monahi de la Mănăstirea Sihăstria Neamţ. Altarul este luminat de trei ferestre amplasate pe peretele din răsărit, una centrală şi celelalte două în stânga şi dreapta ei. Naosul cu absidele largi şi adânci este luminat de câte o fereastră pe fiecare parte, iar pronaosul, care este foarte spaţios, primeşte lumină de la trei ferestre pe fiecare parte (nord şi sud). Naosul are şi o uşă de intrare-ieşire (la nevoie) prin partea din nord. Pardoseala provizorie este din scândură. Biserica este acoperită cu şindrilă (draniţă cum spun localnicii). Turla este pe pronaos, deschisă şi înaltă de 30 m.

            Pictura: Pictura interioară este vizibilă doar în pronaos, prin scenele din Judecata de Apoi. Aceasta este făcută în stil grafic, cu caracteristici ale artei miniaturale.

            Altele: La 80 m nord-vest de biserică este construcţia din zid cu etaj pentru stăreţie, trapeză, bucătărie şi 16 chilii. Jumătate din clădire are demisol. În faţa clădirii, la 40 m, este amenajat un heleşteu pentru peşte. La sud de biserică, peste drumul de piatră, urmează să fie construită gospodăria anexă a mănăstirii: moară, grajd, şură etc. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri