Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul NIFON

            Istoricul: Schitul a fost înfiinţat în 1811 de ierodiaconul Nifon pe terenul dăruit de vătaful Niţu Finţescu. Bisericuţa cu hramul Sf. Nicolae a fost construită din lemn. În 1842 a fost zidită din temelie de marele clucer Nicolae Pieleanu, ajutat de stareţul Constantie cu soborul şi alţi credincioşi. Biserica din zid de piatră a fost terminată la 9 noiembrie 1845, în zilele domnului Gheorghe D. Bibescu, episcopul eparhiei Buzău fiind DD Chesarie. S-a sfinţit cu hramul Sf. Pantelimon şi Izvorul Tămăduirii.

            Descriere: Biserică din piatră, impozantă prin proporţiile ei, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos. Altarul este luminat de o fereastră mare în faţă şi una mică pe stânga. În dreapta altarului s-a construit o cameră pentru veştmântarie. Naosul primeşte lumină de la câte o fereastră spaţioasă amplasată pe fiecare parte a zidului, iar pronaosul care are un spaţiu mare este luminat de câte două ferestre pe fiecare parte a zidurilor. Toate ferestrele sunt prevăzute cu grilaje metalice. Catapeteasma este din lemn sculptat. Pridvorul complet deschis este susţinut în faţă de câte două coloane de piatră aşezate una lângă alta pe dreapta şi stânga, centrul fiind liber. Are boltă cu pictura veche, cu inscripţii scrise în slavonă. Biserica are o turlă mare deschisă pe naos în formă hexagonală, străpunsă de 6 ferestre foarte înalte. Pe pronaos sunt două turle tot hexagonale, dar mici şi fără ferestre. Turlele şi biserica sunt acoperite cu tablă. Faţadele exterioare au un brâu înconjurător superficial, simplu. Sunt văruite în alb. În spaţiul naosului şi pronaosului pe fiecare parte este câte o firidă mare.

            Pictura: Pictura este veche, se observă că n-a fost renovată sau a fost renovată într-un timp îndepărtat. Nu sunt date despre autor.

            Altele: După secularizarea averilor în 1864, Schitul a fost desfiinţat printr-un ordin al ministerului din 11 iulie. S-a reînfiinţat mai târziu, dar în 1960, urmarea decretului 410/1959, a fost închis. S-a redeschis după revoluţia din 1989. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri