Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul ONEAGA

            Istoricul: Schitul a fost ctitorit de boierul Niculai Cristescu în anul 1775. Prin poruncă domnească, biserica fiind din lemn a fost demontată, transportată în satul Vânători, comuna Gorbăneşti unde a fost remontată şi folosită în continuare ca biserică de mir. În anul 1994 Episcopul-Vicar Calinic Botoşăneanul al Iaşului a avut iniţiativa reînfiinţării schitului Oneaga cu obşte de călugări, aşa cum a fost iniţial. Schitul este închinat Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, având hramul Acoperământul Maicii Domnului. Primul egumen a fost Ieromonahul Galaction. L-a urmat Părintele Pimen Gheorghe care, cu contribuţia credincioşilor şi ajutat de Ieromonahul Teodosie şi fratele Mihai Bahna, a turnat în 1995 fundaţia bisericii, care în 1996 a fost gata ridicată.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid, pe temelie de beton, în formă de cruce. Altarul are în dreapta o cameră pentru veştmântărie şi este luminat de o fereastră aşezată pe zidul din est. Catapeteasma din lemn de stejar sculptat, are icoane nichelate. Naosul este luminat de o fereastră aşezată la sud şi alta la nord. Este delimitat de pronaos prin doi stâlpi laterali din zid, voluminoşi, cuprinşi în interiorul zidurilor, ei susţinând arcada bolţii. Deasupra naosului este o turlă în formă octogonală care are patru ferestre. Pronaosul este spaţios şi luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Pridvorul închis este luminat de o fereastră la vest. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, terminate în arc. Intrarea în pridvor se face pe o uşă de stejar sculptată, aşezată în partea vestică. Din pridvor în pronaos se intră pe o uşă din lemn de brad. Pridvorul deschis este susţinut de patru stâlpi din zid, aşezaţi în faţă. Pardoseala este din lemn de brad, având grosimea 3 cm. Acoperişul este din tablă zincată

            Pictura: . Biserica nu era pictată în 1998. Faţadele exterioare au sub cornişe, de jur împrejur, ocniţe care vor fi pictate. În partea superioară a pridvorului va fi pictat Acoperământul Maicii Domnului, iar în dreapta şi stânga ei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

            Altele: Clopotniţa, cu gang de intrare, este construită la 60 m sud de pridvor. De la clopotniţă la biserică este o alee care are plantaţi pe margini tei. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri