Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul ORÂTA

            Istoricul: În poiana largă din dreapta drumului forestier, într-un loc pitoresc prin varietatea peisajului şi bogăţia pădurilor de brad, s-a construit biserica de către drept credinciosul Traian Pomohaci, în amintirea soţiei sale Reveca, pe care a iubit-o foarte mult, răpită de nemiloasa moarte la 29 martie 1948 la numai 36 de ani şi lăsând în urma 7 copii. Ea a fost fiica cunoscutului om al bisericii Ştefan Lutu din comuna Breaza şi a soţiei sale, Ecaterina. Temelia bisericii a fost pusă la 15 octombrie 1948, pe locul unde, la 23 februarie 1948, s-a ridicat o troiţă din lemn de păr. Crucea troiţă se află în biserică, în faţa catapeteasmei, având pictate pe ea scene reprezentând Drumul Crucii. În 27 octombrie 1949 s-a făcut sfinţirea temeliei, cu un sobor de şapte preoţi, iar în vara anului 1950 s-a început construcţia bisericii, lucrându-se la ea mai mult în zilele de post, mesele pentru muncitori fiind tot de post. Construcţia şi înzestrarea bisericii cu cele necesare slujbelor s-a terminat în toamna anului 1953. O contribuţie importantă la terminarea bisericii au avut-o fiul şi fiica ctitorului, Ilie şi Areta Pomohaci, la care s-au alăturat cumnaţii Tănase cu Veronica Zdrof şi Vasile cu Ştefania Alverescu din Sadova-Câmpulung.

            Descriere: Biserica este din lemn de brad, pe temelie de beton, în formă de cruce, cu spaţiul compartimentat în altar, naos şi pronaos. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Deasupra altarului este o turlă înfundată. . Naosul primeşte lumină de la o fereastră aşezată la sud şi alta la nord. Pe naos este o turlă deschisă, în formă octogonală, luminată de patru ferestre. Alăturat acesteia, la sud şi nord, se mai află câte o turlă de dimensiuni mai mici. Pronaosul este luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Toate ferestrele sunt din lemn, dreptunghiulare, terminate în arc. Intrarea în biserică se face prin sud, pe o uşă masivă din lemn. Pardoseala este din scândură. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu draniţă aşezată în solzi. Clădirea este acoperită cu tablă. Biserica se continuă în vest cu o clădire pentru chilii, deasupra căreia este clopotniţa în formă pătrată.

            Pictura: Catapeteasma este sculptată şi pictată pe ambele părţi

            Altele: Incinta schitului este înconjurată cu gard din scândură. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri