Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul OSTROV

Schitul OSTROV

            Istoricul: Este construit pe grindul Ostrov, aflată la ieşirea râului Olt din defileul Carpaţilor Meridionali. Aici au fost depistate urme de locuire dacică cu prilejul săpăturilor arheologice din 1980, când s-a dovedit şi existenţa unor construcţii datând de la începutul secolului al XV-lea. După opiniile unor istorici, pe grind s-a construit în secolul al XIV-lea un schit sau o mănăstire, cel puţin contemporan cu Mănăstirea Cozia (1386-1388). Argumente pentru această ipoteză sunt două documente emise de cancelaria lui Mircea cel Bătrân, în anul 1388; într-unul se menţionează Mănăstirea Cozia, iar în celălalt, Mănăstirea Călimăneşti, pe Olt. Aceasta din urmă denumire poate fi atribuită schitului Ostrov. În forma în care se află astăzi, monumentul istoric Ostrov a fost ridicat din temelii între anii 1521-1522 prin grija Doamnei Despina, soţia lui Neagoe Basarab, voievodul Ţării Româneşti, care s-a şi călugărit aici cu numele de Platonida.

            Descriere: Biserica este micuţă, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Între naos şi pronaos este un zid care lasă o deschidere pentru circulaţie de mărimea unei uşi. Tâmpla din lemn de tei are o sculptură foarte frumoasă (este veche ca şi biserica). Are şi un pridvor deschis, susţinut de opt stâlpi de lemn. Este pictat pe peretele dinspre pronaos. Pereţii exteriori sunt tencuiţi şi văruiţi în alb, cu ornamentaţie în partea superioară, în apropierea streaşinii. Prin grija PC Arhimandrit Gamaliil Vaida, stareţul mănăstirii Cozia, biserica a fost acoperită cu tablă de aramă. De menţionat ca Schitul a fost metoc al Coziei.

            Pictura: Pictura bisericii, executată în perioada 1752-1760, se păstrează şi astăzi. Este opera pictorului grec Dimitrios şi a unui ajutor al lui. În 1987-1988, când au fost făcute unele reparaţii bisericii, s-a restaurat şi pictura. În biserică se păstrează Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni (tămăduieşte boli şi felurite neputinţe).

            Altele: Schitul are construită la vest de biserică şi o clădire cochetă, bine întreţinută, pentru stăreţie şi chilii. Nu are posibilităţi de cazare pentru credincioşi. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri