Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul PAHOMIE

Schitul PAHOMIE

            Istoricul: Din pisanie rezultă că întemeietorii schitului ar fi fost Pahomie monahul şi Sava haiducul. Despre Pahomie se spune că purta ca mirean numele de Popa Postelnicu, fiul lui Iordache Pârscoveanu vel Stolnic, dar despre Sava haiducul nu se spune nimic. Un schit cu ctitorie haiducească nu se putea întâlni decât în ţinutul Jianului sau al lui Tudor Vladimirescu.


Schitul PAHOMIE

            Descriere: Biserica, în formă de navă, este construită sub stâncă, ce o acoperă în proporţie de 70%. Are numai altar şi naos. Pridvorul deschis este susţinut de şase stâlpi de zid. Are două ferestre mici în naos, pe zidul din dreapta, acestea deschizându-se în exterior. Catapeteasma este din zid. Faţadele exterioare sunt simple, văruite în alb. Acoperişul este din tablă.


Schitul PAHOMIE

            Pictura: Este opera pictorului Stan Hermeneanu, ajutat de Vasile Ciugulin. A fost sfinţită, aşa cum se vede, în 30 septembrie 1956. Din cauza infiltraţiilor, pictura peretelui dinspre stânca a început să se degradeze. Pe zidul pridvorului, în stânga intrării în naos, este pictat Sf. Apostol Petru, iar în dreapta, Sf. Apostol Pavel.


Schitul PAHOMIE

            Altele: Există o clădire pentru stăreţie, trapeză, bucătărie şi chilii în care locuiesc vieţuitori rugători lui Dumnezeu, şi în care se pot odihni şi credincioşii veniţi aici să-şi refacă sufletul ostenit de grijile vieţii pamânteşti. Această clădire, amplasată la vest de biserică, este construită din zid, etajată şi cu acoperiş de tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri