Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul PĂTRUNSĂ

Schitul PĂTRUNSĂ

            Istoricul: Satul Bărbăteşti, care este la 9 km distanţă, are o vechime de şapte sute de ani şi îşi trage numele de la Bărbat, fratele lui Litovoi. Acesta s-a aşezat aici după ce a scăpat de la unguri în urma luptei dată de Litovoi, care a şi murit în această încleştare.

            Descriere: Actuala biserică are ziduri groase şi este împărţită în interior în altar, naos şi pridvor închis (este închis cu patru ferestre mari între stâlpii susţinători de piatră), catapeteasma din zid, lipită de zidurile laterale şi sus, de boltă. În pridvor este şi o mică turlă înfundată.

            Pictura: Este în stil brâncovenesc, cu influenţe populare, ca şi la Sfinţii Dumitru şi Gheorghe, pictaţi deasupra uşii de intrare în pridvor. Nu se cunoaşte autorul.

            Altele: Cam la 40 m în faţa bisericii se află clădirea pentru chilii şi stăreţia sfinţită la 14 oct. 1967. Între această clădire şi biserică se circulă pe un trotuar din beton. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri