Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul PEŞTERA

            Istoricul: La Gârcina, cu peste trei secole în urmă, a existat o obşte de călugăriţe. Schitul, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, a fost fondat înainte de 1668. După secularizarea averilor mânăstireşti din 1864, a devenit biserică de mir. Sfânta Masă a fostei biserici se află acum în biserica din sat. În anul 1990, părintele Ciprian Zaharia, stareţul mănăstirii Bistriţa, a hotărât să reactiveze viaţa monahală la Gârcina, înfiinţând Schitul Peştera, cu obşte de călugări. Mai sus, la circa 1 km de actualul loc, a fost ridicat un paraclis din lemn cu hramul Buna Vestire şi o mică clădire pentru chilii. Din cauza drumului impracticabil, lipsind şi apa, s-a hotărât ca Schitul să fie mutat pe actualul loc. În 1993 a început construcţia actualei mari biserici din zid aşa după cum ne face cunoscut pisania ei: Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului, cu Săvârşirea Sfântului Duh şi cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Daniel Ciobotea s-a zidit biserica schitului Peştera între anii 1993 iunie-1995 octombrie. S-a sfinţit în anul 1997 şi s-a pictat între anii 1998 iunie-2000 iunie, cu purtarea de grijă a părintelui protosinghel Neofit Amariei, egumen fiind Sava Timiş. Ansamblul mănăstiresc se află sub oblăduirea mănăstirii Bistriţa, stareţ fiind Arhimandritul Ciprian Zaharia. Întreg ansamblul de construcţii este ctitorit de creştinii din zonă, din ţară şi din oraşul Piatra Neamţ - anul 2000 iunie.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid, înaltă, în formă de cruce, cu spaţiul împărţit în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul, spaţios, este luminat de o fereastră aşezată la est. Catapeteasma este din lemn de stejar (cu rame de nuc), frumos sculptat cu elemente vegetale. Sculptura este opera meşterului Vasile din Valea Seacă. Naosul, cu absidele largi şi adânci, primeşte lumină de la o fereastră la sud şi alta pe zidul din nord. Pe naos se ridică o turlă deschisă, octogonală, luminată de patru ferestre, câte una în fiecare punct cardinal. Naosul se delimitează de pronaos prin doi stâlpi masivi marginali zidurilor, ei susţinând arcada puternică a boiţei. Pronaosul în formă dreptunghiulară, foarte spaţios, este luminat de trei ferestre aşezate pe zidul din nord, de două ferestre la sud şi de alte trei ferestre pe zidul din vest. Intrarea din pridvor în pronaos se face prin sud, pe o uşă din lemn în două canaturi. Pridvorul închis are intrarea tot prin sud, pe o uşă din stejar în două canaturi, sculptată în exterior şi în interior. În naos şi pridvor sunt aşezate de jur împrejur strane din stejar sculptat, cu spătarele foarte înalte. Pardoseala în biserică este din parchet, iar în pridvor din ciment. În faţa pridvorului se află o platformă de beton, peste care s-a aşternut un strat de ciment mozaicat. Acoperişul bisericii şi al turlei este din tablă albă aşezată în solzi. Streaşina este foarte largă, în stil moldovenesc. Faţadele exterioare sunt tencuite cu praf de marmură de culoare albă-vineţie. Sub cornişe sunt ocniţe încă nepictate (în anul 2000). În jumătatea superioară a zidurilor sunt câteva medalioane pictate. La răsărit, deasupra ferestrei altarului este Maica Domnului cu Pruncul înconjurată de îngeri, pe peretele din nord este pictată Naşterea Maicii Domnului, pe cel din sud Sfânta Treime, iar deasupra uşii pridvorului Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. În partea din faţă a pridvorului, atât pe dreapta cât şi pe stânga sunt două contraforturi, la fel în colţurile de la est şi vest ale bisericii.

            Pictura: În biserică a fost realizată în ulei, în anii 1998-2000, de pictorul Gheorghe Purcariu şi soţia sa Teodora din Piatra Neamţ. În pridvor sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, iar pe boltă, Maica Domnului cu Pruncul. În pronaos sunt pictaţi mai mulţi sfinţi, iar pe boltă sunt pictate scene biblice. În naos sunt de asemenea pictaţi mulţi sfinţi printre care, în absida sudică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Mucenic Mina, iar pe boltă, Naşterea Domnului, şi pe bolta absidei din nord Înălţarea Domnului.

            Altele: Clopotniţa este construită din zid la 30 m sud de pridvor, cu gang de intrare pictat şi are în dreapta şi stânga câte o chilie. Este acoperită cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri