Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul POIANA ARŞIŢEI

            Istoricul: În zonă n-a fost niciodată viaţă monahală, dar un grup de credincioşi din satul Capul Câmpului au iniţiat înfiinţarea schitului, căruia i-au asigurat terenul pentru construcţii şi Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a dat binecuvântarea. Printre primii vieţuitori veniţi încă de la înfiinţarea schitului în 1992, a fost şi fratele Damaschin Ilesoi, călugărit aici. Acesta a luat greaua sarcină de construcţie a aşezământului. Pentru început a construit o mică clădire din lemn pentru două chilii şi dependinţe, în care să locuiască primii vieţuitori. La data de 1 iulie 1993 i se încredinţează conducerea schitului. A construit în continuare o clădire mare din lemn, parter şi etaj, precum şi beciuri la demisol. Clădirea are cerdacuri susţinute de stâlpi din lemn şi este acoperită cu tablă din aluminiu. La 25 m sud de corpul de chilii a fost construită biserica.

            Descriere: Biserica este din zid în formă de cruce, spaţioasă şi înaltă. Are altarul spaţios, luminat de o fereastră la răsărit. . Turla mare pe naos este deschisă, circulară în interior şi octogonală în exterior, luminată de patru ferestre. Naosul luminat de câte o fereastră la sud şi nord, are absidele foarte largi. Se delimitează de pronaos prin doi stâlpi marginali în zid, care se continuă cu arcada ce susţine bolta turlei. Pe fiecare stâlp sunt brâie torsionate care continuă şi la arcadă. Pronaosul spaţios este luminat de câte două ferestre la sud şi nord. Pridvorul are intrarea prin partea de sud, pe o uşă masivă din lemn şi este luminat de o fereastră la nord. Din pridvor în pronaos se intră tot printr-o uşă masivă din lemn. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, de formă dreptunghiulară. Pardoseala este din duşumea de scândură. Acoperişul este din tablă de aluminiu.

            Pictura: Catapeteasma este din lemn sculptat şi pictată.Biserica, tencuită în interior, va fi pictată de pictorul Constantin Straton din Pârteştii de Jos, judeţul Suceava.

            Altele: Faţadele exterioare sunt tencuite şi zugrăvite în calciu. La un metru sub cornişe, de jur împrejur, este un brâu format din trei elemente (mulurai). Deasupra brâului sunt ocniţe pictate. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri