Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. MARIA - CRICOV (JERCĂLĂI)

Mănăstirea SF. MARIA - CRICOV (JERCĂLĂI)

            Istoricul: Biserica este din lemn, foarte veche, construită în 1731, în satul Lueriu de lângă Reghin, unde a fost folosită ca biserică de mir până în 1928. În 1929 a fost strămutată la castelul Bran şi destinată ca paraclis regal de regina Maria, care îşi avea reşedinţă acolo. Practic, se folosea o dată pe an, la 15 august. În 1954 a fost adusă în cartierul Jercălăi al oraşului Urlaţi, iar în 1956 după ce a fost montată şi reparată a fost sfinţită de PSS Episcop Teoctist, actualul Prea Fericit Patriarh. În 1980 s-au făcut lucrări de consolidare a lemnului tratându-se de carii, s-a restaurat catapeteasma şi pronaosul şi s-a făcut încălzire centrală prin combustibil de lemn, în vederea obţinerii unei temperaturi constante pentru a proteja pictura de degradare.

            Descriere: Biserica este din lemn, pe temelie şi soclu din piatră brută. Este în formă de navă, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Naosul spaţios este delimitat de pronaos printr-un grilaj din lemn. Are o turlă cu partea superioară foarte înaltă, ţuguiată. Turla serveşte şi de clopotniţă. Pridvorul este susţinut de stâlpi din lemn, pe jumătate deschis. Pe dreapta (sud) biserica are un cerdac (prispă) susţinut de stâlpi din lemn, acoperit de streaşină largă a acoperişului. Acoperişul bisericii este din şindrilă.

            Pictura: Pictura a fost realizată de un pictor anonim şi după cei 100 ani a fost repictată de pictorul Conrad şi restaurată după 1981.

            Altele: Lângă biserică, în partea sudică, este o cruce mare din piatră care aminteşte că aici a fost altarul fostei biserici a schitului. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri