Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea SF. PANTELIMON - TURNU

            Istoricul: La 1 febr. 1752, domnitorul Grigore Ghica închină Mănăstirea Spitalului Sf. Pantelimon Bucureşti, dar cu această închinare Mănăstirea ajunge la sărăcie. La stăruinţa egumenului Daniel, al doilea fiu al lui Grigore Ghica, Scarlat, îi dăruieşte întreaga moşie din jurul mănăstirii, adică restul ce-a rămas după ce Constantin Brâncoveanu dăruise mănăstirii 1/4 din această moşie. Printr-un alt hrisov, domnul Scarlat Ghica scuteşte Mănăstirea Târguşor de toate dările existente. Înainte de secularizarea averilor mănăstireşti, la Mănăstirea din Târguşorul Vechi era egumen Rovin Budişteanu care zideşte şi la Târguşorul Nou o mănăstire, devenită în scurt timp biserică de mir.

            Descriere: Construit pe o movilă naturală, străjuită de ziduri puternice şi înconjurată de râul Leaota.Căzută în ruină şi uitare, biserica ridicată de Vlad Ţepeş este restaurată în anul 1671 de Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672) care, fiind bătrân şi simţindu-şi sfârşitul aproape, o sfinţeşte înainte de a fi repictată.Arhimandritul Ruvim, este nevoit să construiască o nouă biserică şi chilii la celălalt capăt al moşiei mănăstirii, la Crângul lui Bot (actualul Târgşorul Nou).

            Pictura: Constantin Brâncoveanu (1688-1714)rânduieşte zugrăvirea bisericii domneşti.Fresca a fost restaurată şi completată extrem de frumos de pictorul Romeo Andronic.

            Altele: Pisania din piatră masivă ce se păstrează până astăzi, mentionând data sfinţirii - 24 iunie 1461 - şi hramul Sfântului Mare Făcător de Minuni şi Ierarh Nicolae, mărturiseşte credinţa unui voievod atât de hulit precum Vlad Tepeş. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri