Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTA CRUCE – POIANA

            Istoricul: Preotul Alexandru Argatu de la Parohia comunei Boroana, jud. Suceava, fiu al marelui duhovnic Ilarion Argatu de la Mănăstirea Cernica, a avut iniţiativa înfiinţării unui schit, în memoria eroilor căzuţi în luptele din 1944. Locul unde să fie construit Schitul a fost stabilit la recomandarea lui Vasile Apopei din satul Groşi, comuna Brusturi-Neamţ, cântăreţ bisericesc la parohia Boroaia. El a fost cel care a ajutat răniţii din luptele ce au avut loc în 1944, transportându-i la spitalele de campanie organizate în Piatra Neamţ, şi împreună cu alţi cetăţeni i-a îngropat pe cei decedaţi.

            Descriere: Biserica este o construcţie din lemn, pe fundaţie de piatră întărită în beton. Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma este din lemn de stejar, sculptat tot de Preotul Argatu. Naosul are absidele potrivit de largi şi adânci. Pronaosul, foarte spaţios, este luminat de câte o fereastră pe pereţii din sud, nord şi vest. Are şi balcon pentru cor, iar deasupra, în partea vestică, are o turlă oarbă cu acoperişul înalt, în formă romboidală. Lângă peretele vestic, în interior, este mormântul ctitorului, Ilarion Argatu - care, iniţial, a fost înmormântat la Boroaia. Pridvorul este deschis, susţinut de doi stâlpi de stejar, aşezaţi dreapta şi stânga în faţă şi de alţi doi în spate. Intrarea în biserică se face prin partea sudică, pe o uşă masivă din stejar, în două canaturi. Pardoseala este din scândură, doar culoarul din mijloc fiind din marmură. Acoperişul este din tablă zincată, cu streaşină foarte largă. În pridvor este pardoseala de marmură, iar la apus de pridvor este o platformă din beton. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu draniţă.

            Pictura: Este executată în frescă de pictoriţa Tania Moise şi soţul său. Pe peretele vestic al pronaosului, în dreapta uşii, este pictat Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, în stânga ctitorul Ilarion Argatu şi la stânga lui, ctitorii fondatori Preot Iconom Stavrofor Alexandru Argatu şi soţia sa, Marta, ţinând în mâna biserica. În continuare sunt pictaţi sfinţii, iar în partea superioară a pereţilor, scene biblice. În pictură predomina vişiniul, argintiul şi albul.

            Altele: Clopotniţa este la 70 m vest de biserică. Are gang de intrare şi trei turle; una principală şi câte una pe stânga şi dreapta ei. Poarta de intrare este construită în partea de apus a incintei şi de la ea până la gangul clopotniţei se circulă pe o alee lungă de circa 100 m. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri